پنج شنبه، 7 مهر 1401
جهاد و مقاومت
شناسه خبر: 792

به بهانه دوم اردیبهشت :

سه دهه تجربه ي پر افتخار پشتوانه ي عزت، اقتدار و بالندگي سپاه

بالاگریوه: دوم اردیبهشت هرسال یادآورتدبیرحکیمانه امام خمینی(ره)درتاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ایستادگی دربرابر ابرقدرت های شرق وغرب راسرلوحه کارخود قرارداد تاعزت وافتخارحسینی رابیش ازپیش نصیب ملت غیورایران کند

بالاگريوه-دوم اردیبهشت هرسال یادآورتدبیرحکیمانه امام خمینی(ره)درتاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ایستادگی دربرابر ابرقدرت های شرق وغرب راسرلوحه کارخود قرارداد تاعزت وافتخارحسینی رابیش ازپیش نصیب ملت غیورایران کند.یکی ازنهادهایی که پس پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که دراردیبهشت ماه سال 1358 شورای انقلاب با تأسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گامی اساسی درراه سازمان دهی این نهاد برداشت.

درآن زمان، دستگاه دفاعی و امنیتی بازمانده ازدوره پهلوی، به پاک سازی و بازسازی نیاز داشت که بر اساس همین نیاز، کمیته های انقلاب اسلامی باحضوروشرکت فعال مردم درمساجد به صورت خودجوش تشکیل شد تا ازفعالیت ناجوانمردانه ضدانقلابیان درداخل کشورجلوگیری کند و توطئه های دشمنان راخنثی نماید.درحقیقت هدف ازتشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نگهبانی ازانقلاب ودستاوردهای آن وکوشش در راه تحقق آرمان های الهی وگسترش حاکمیت قانون بودکه البته تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ازراه همکاری بادیگرنیروهای مسلح و آموزش نظامی،ازدیگر اهداف تشکیل این نهاد شمرده می شود.

کارنامه سه دهه پرافتخارسپاه درعرصه‏‌هاى مختلف، امیدهاى فروانى را بر مسؤولان نظام وهمه دوستداران انقلاب درسراسرجهان ایجاد نموده است. اگرچه سپاه باید با بهره‌‏گیرى از تدابیرمقام معظم رهبرى خود را آماده فداکارى درعرصه‌‏هاى گوناگون مورد نیازانقلاب ونظام اسلامى نماید،اماقطعاً شناخت فرصتها وتهدیدهاى فراروى انقلاب و اشراف اطلاعاتى برظرفیت‏ها وآسیب‏هاى نظام اسلامى،پاسداران انقلاب اسلامى راتوانمند درعرصه تمدن‏‌سازى نموده و دردهه چهارم انقلاب اسلامى سپاه با پشتوانه وتجربه بیش از سه دهه گذشته خودمى‌‏تواند دستاوردهاى بزرگترى رابه نظام جمهورى اسلامى وملت‏هاى اسلامى هدیه نماید.

فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه ازبدو تشکیل با وجود مشکلات فراوان، درفعالیت های بزرگ و مهمی شرکت داشته است که اهم این فعالیت ها عبارتند از:

1- سپاه درکردستان

بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی و اوج گیری دسیسه های دشمنان وگروهک های محارب وضد انقلاب درنقاطی چون خوزستان، گنبدو کردستان، سپاه ضرورت حضورخود رادراین نقاط به خوبی تشخیص دادودرجهت رفع فتنه،بسیج شدوهنگامی که شورش های مسلحانه در نقاط کوهستانی وصعب العبورنواحی کردنشین متمرکز شد، پاسداران نیزبرای حضور درازمدت درآن نقاط آماده شدند وبه صورت جدی مقابل اشراروضدانقلاب وایادی بیگانگان صف آرایی کردندوامروزجای جای آن خطه ازمیهن اسلامی کردنشین،نشان ازرشادتها،جانبازی های مظلومانه وغریبانه ی عزیزانی داردکه برای پاسداری ازکیان اسلام،میهن اسلامی وحفظ تمامیت ارضی کشور،ازخون خودمایه گذاشتند تا جمهوری اسلامی سرافراز و پرشکوه بماند.

2- سپاه و جنگ تحمیلی

تحمیل جنگ ازسوی رژیم بعثی عراق به جمهوری اسلامی،صحنه ی جدیدی از امتحان الهی رابرای سپاهیان پاسدار ایجاد کردومسؤولیت خطیروسنگین آنها رامضاعف ساخت. برادران غیورسپاهی درابتدا،بی آن که ازرزم کلاسیک بهره ای داشته باشند، بی اطلاع ازنحوه ی به کارگیری سلاح های سنگین و تجهیزات و ادوات نظامی متداول درجنگ های کلاسیک، با اتکال به خداوند و با سرهای پرشور و دل های پرسوز، به آوردگاه شتافتند ودربرابرمتجاوزان بعثی به دفاع پرداختند. جایگاه ارزشمند سپاه در طول 8سال دفاع مقدس،بی نیازاز توصیف است؛ حق کلام در این زمینه همان جمله ی امام راحل (قدس السره) است که فرمود: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.» 

3- سپاه و حفاظت

ترورشخصیت های مؤثرنظام،که ازسوی دشمنان شیطان صفت به ویژه استکبارجهانی دردستورکارقرار گرفته بود و شهادت فرهیختگانی چون شهید مطهری، شهید سپهبد قرنی، شهید مفتح،شهید بهشتی،شهید باهنروشهیدرجائی،سپاه رابرآن داشت تا درجهت توقف این ترورهای وحشیانه و ناجوانمردانه، به مقابله برخیزد و توطئه شوم ضد انقلاب را از بین ببرد.

4- سپاه وامنیت پرواز

استکبارجهانی ازراهزنی هوایی نیزدریغ نورزیدوباهدایت عمال داخلی خود،جبهه ای دیگرازتوطئه های ضد بشری رادرپیش روی انقلاب، باز کرد.

انجام چند فقره هواپیما ربایی که با نیت ضربه زدن به حیثیت نظام و زیر سؤال بردن امنیت ایران، درانظارجهانیان صورت پذیرفت، امام امت با بصیرت ودوراندیشی خاص خودوبا اعتمادواطمینان که نسبت به سپاه داشت این نهاد رامسؤول تأمین امنیت پروازمعرفی کرد.
5-
سپاه و گروهک ها

با وجود مسؤولیت های سنگینی که سپاه برعهده داشت همزمان با توطئه های خائنانه گروهک هاواعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، سپاه به مقابله با آن ها پرداخت وبا کشف وخنثی کردن خانه های تیمی منافقین، توطئه ی شوم دشمنان رانقش برآب نمود.یکی از مؤثرترین اقدامات سپاه کشف توطئه های حزب سرسپرده ی توده بود که منجربه متلاشی شدن قطعی این حزب منفور شد. تجلیل شگفت انگیز امام (قدس السره) ازاین اقدام بزرگ، گوشه ای ازعظمت واهمیت آن را برای همه آشکارساخت ومراتبی ازتوان الهی و استعداد عظیم سپاه را به نمایش گذارد.

6- سپاه و سازندگی

فعالیت ها و مأموریت های رزمی، دفاعی و آموزشی، سپاه را ازحضورفعال درعرصه ی سازندگی کشور دورنداشته است و دراین زمان که جبهه ی مقابله با استکباردرسنگرهای اقتصادی وتوسعه گشوده شده است، آن هانیزدر این میدان مقدس حضور فعال و بسیارچشمگیری دارند.امروز گستره ی وسیعی ازفعالیت های سازندگی از قبیل سد سازی، ساخت اتوبان و فرودگاه، بازسازی تأسیسات واسکله های بنادرکشور،راهسازی،سازمان دریایی،پروژه های کشاورزی ودامداری،طرحهای آبرسانی وگازرسانی،احداث واحدهای مسكوني،خودرو سازی، تولید قطعات صنعتی، درختکاری و احیای جنگل هاو بازسازی مناطق جنگ‌زده را دربرمی گیرد.به منظور هماهنگی ونظارت بر این حجم وسیع از فعالیت های اقتصادی قرارگاه فرماندهی بازسازی خاتم الانبیا«ص» تشکیل شده است.
وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وظایف این نهاد انقلابی درنخستین اطلاعیه شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درشانزدهم اردیبهشت سال 1358این گونه اعلام گردید:

کمک به اجرای امور انتظامی، امنیتی و کنترل تعقیب و دستگیری عناصر ضد انقلاب؛

مبارزه مسلحانه علیه جریان های مسلحانه ضد انقلاب؛

دفاع در برابر حملات و اشغال گری های عوامل یا قوای بیگانه در داخل کشور؛

همکاری و هماهنگی موثر با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛

کمک در اجرای دستورات انقلاب اسلامی و دادگستری دولت جمهوری اسلامی؛

حمایت از نهضت های رهایی بخش وحق طلبانه مستضعفین جهانی تحت نظارت مقام معظم رهبری؛

کمک به پیشبرد طرح های عمرانی.

مبارزه با توطئه های گروهک های ضد انقلاب

سپاه هم زمان با توطئه های گروهک های ضد انقلاب واعلام جنگ مسلحانه برضد نظام مقدس جمهوری اسلامی، به مقابله با این توطئه ها پرداخت وباکشف وانهدام خانه های تیمی، توطئه شوم دشمن رانقش برآب کرد.یکی ازشگردهای آنان، استفاده ازگروه های مزدور داخلی بود؛ آنان باحوادثی همچون ماجرای گنبد،غائله خوزستان واغتشاش کردستان،می خواستند نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درون متلاشی کنند.سپاه پاسداران براساس رسالتی که بردوش داشت،یکی ازنخستین نهادهایی بود که به سرکوب گروه های وابسته پرداخت.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درابتداجزونیروهای شهری محسوب می شد،امّاباتوجّه به شرایط خاص جامعه وپراکندگی قوای انتظامی، مأموریت حفظ نظم وامنیت عمومی راعهده دارشد وبا شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این نهاد مقدّس با بسیج نیروهای مردمی به دفع حملات دشمنان پرداخت و برای حفظ و استمرارنظام مقدّس جمهوری اسلامی به صحنه های مبارزه علیه استکبار جهانی پا گذاشت.
جایگاه سپاه در جنگ تحمیلی

حمله ناجوانمردانه ارتش عراق به سرکردگی آمریکا و تحمیل جنگ از سوی رژیم بعث به جمهوری اسلامی، صحنه جدیدی از امتحان الهی را پیش روی سپاهیان پاسدار گشود و مسئولیت سنگین دفاع ازمرزهای ایران اسلامی رابردوش آنان نهاد.برادران دلاورسپاهی با توکل به خداوند و باسرهای پرشورودل های پرسوزبه مقابله با دشمن متجاوز شتافته ودربرابر متجاوزان به دفاع پرداختند.جایگاه بلند وارزشمند سپاه پاسداران و رشادت های بی شمار رزم آوران آن نهاد در طول هشت سال دفاع مقدّس، درقالب وصف نمی گنجد و تنها بایدهمان جمله معروف امام راحل را یادآور شد که «اگر سپاه نبود کشور هم نبود.»

حضور سپاه در عرصه سازندگی

پس ازپذیرش قطع نامه 598،سپاه پاسداران افزون بروظیفه اصلی خودکه حفظ کیان اسلامی کشوربود، براساس فرمان مقام معظم رهبری، واردمیدان سازندگی کشورشد.هدف سپاه ازورودبه این عرصه، استفاده بهینه ازمنابع وامکانات اقتصادی وعمرانیِ موجود درسپاه، مشارکت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور،کسب تجربه ودانش فنی به منظورافزایش توان دفاعی سپاه، تداوم ارتباط سپاه ومردم و ایجاد بسترمناسب برای مشارکت نیروهای متخصص بسیجی درتوسعه کشوربود.اینک سپاه پاسداران درراه آبادانی وعظمت کشوراسلامی ایران،تمام تلاش خویش رابه کارگرفته است تادراین میدان مقدّس نیز حضوری فعّال وسازنده داشته باشد.این نهاد مقدس درفعالیت هایی از قبیل سدسازی، راه سازی، کشاورزی، دامداری،طرح های آب رسانی وگازرسانی واحداث واحدهای مسکونی نقشی فعال وپرثمرایفا کرد.پس ازفراغت ازجنگ،قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وآله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درراه مأموریت دفاع ازدستاوردهای انقلاب اسلامی و توسعه همه جانبه کشور، وارد عرصه سازندگی شد.
پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی

اگرچه سپاه برای مقابله با انواع تهدیدهای موجود، هویتی نظامی یافت اما نظامی گری، درواقع یکی ازجنبه های وجودی این نهاد مقدس را تشکیل می داد.پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی درهمه شئون کشور،اصلی ترین مأموریتی بودکه ازروزهای نخست ازسوی حضرت امام خمینی (ره) و دیگرمسئولان کشور بر عهده سپاه گذاشته شد.دردهه اخیر که دشمنان بیداری اسلامی، دایره تهدیدهای خود را درحوزه فرهنگ، متمرکز و سطح عملیات روانی خویش را گسترده کرده است، اندیشه ای مقدس در سطح فرماندهان عالی سپاه شکل گرفت که به فعالیت های فرهنگی معتقد است.این دیدگاه که ازحساسیت اوضاع فرهنگ جهانی و تهدیدهای برضدجهان اسلام سرچشمه می گیرد، می کوشد فعالیت های فرهنگی سپاه را به عنوان یکی از مأموریت های اصلی این نهاد در کنار مأموریت های دیگر ببیند.نگاهی به عملکرد سپاه در سنگر دفاع از انقلاب، خنثی سازی توطئه ها وخاموش کردن شعله فتنه های کورگروهک های داخلی وگذری برعملکرد سپاه درسنگرسازندگی وطراحی وساخت سلاح ها و تجهیزات فوق مدرن نظامی، همه گویای موفقیت های روزافزون این نهاد افتخارآفرین است.
سپاه پاسداران در آینه کلام امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) دربخشی ازسخنان خوددرحمایت ازسپاه پاسداران انقلاب اسلامی می فرمایند «من ازسپاه راضی هستم و به هیچ وجه نظرم ازشما برنمی گردد، اگرسپاه نبود، کشورهم نبود؛ من سپاه پاسداران رابسیارعزیزوگرامی می دارم، چشم من به شماست، شما هیچ سابقه ای جزسابقه اسلامی ندارید».ایشان همچنین درباره نقش سپاه درپشتیبانی ازجمهوری اسلامی فرموده اند«سپاه پاسداران که رُکنی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی است، با اقتدابه مولای خود سید مظلومان ـ علیه الصلوة والسلام ـ نجات بخش ملت ایران و اسلام عزیز ازشب های تاریک و ظلمانی ستمشاهی بود و درپاسداری ازانقلاب و هدف های آن، عاملی مؤثرو رُکنی رکین بوده و هست»

در سایه سار کلام رهبری معظم امام خامنه ای

رهبرمعظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت اللّه العظمی امام خامنه ای نیزدرباره جایگاه سپاه درنظام جمهوری اسلامی ایران می فرمایند «سپاه در تاریخ شناخته شده خود ما،یک پدیده کم نظیروشاید بی نظیراست؛ یعنی سپاه، موجودی است که ولادت ورشدونمای آن درصحنه انقلاب، آن هم درعرصه دشوارترین آزمون های انقلاب بود».

جایگاه و موقعیت سپاه در نظام ؛ پدیده کم نظیر

.سپاه در تاریخ شناخته شده خود ما، یک پدیده کم نظیر و شاید بى نظیر است ، یعنى سپاه ، مـوجـودى اسـت که ولادت و رشد و نماى آن در صحنه انقلاب آن هم در عرصه دشوارترین آزمون هاى انقلاب بود.در اوایل شروع جنگ ، سپاه یک چیز کوچک و طفل تازه به دنیا آمده اى بود، منتها تغذیه صحیح این مـوجـود پـدید آمده دربستر انقلاب اسلامى ، به صورت پى درپى ازموادجارى انقلاب ،اوراخـوش بـنـیه و قوى وبالنده کرد،تا آن روزى که اولین معجزنمایى ها را حقایق انقلابى به دسـت ایـن جـوانـان درجـبـهـه انـجـام داد. تـوده هـاى بـى شـکـل ، به شکل یگان هاى منظم درآمدند،عشق هاوشورهاى بى مهار، درچارچوب قواعد و قوانین زبـده رزمـى مـشـغول کارشدند. عشاق فداکارى و جهاد، راه منطقى و عاقلانه جهادِ موفق ومنظورِنظر پروردگار را درتجربه ها پیدا کردند.

محور اساسى انقلاب

بـنـده معتقدم این انقلاب بردوش عناصرانقلابى خواهد توانست به پیش برود ولاغیر! خیلى ها هـستندکه انقلاب از آنها منتفع مى شود، اما آن کسانى که انقلاب روى دوش آنها پیش مى رودو ازانقلاب مثل یک قلعه وحصنِ حصین دفاع مى کنند، آنها صد درصد عناصرمؤ من و صادق و خالص ایـن انـقـلابـنـد ... ودرایـن مجموعه مؤ من،آن رکن اصلى و آن محور اساسى که مى توان به اوتـکیه کرد گروه هاى ویژه و ازجمله آنها شما برادران سپاه هستید و لذا این را قدربدانید و با تـکـیـه بـر روى آن بـرایـش بـرنـامـه ریـزى کـنـیـد و بـا انتقال این فکر و این انگیزه و این روحیه به یکایک آحاد سپاه مواظب دشمن باشید.

رکن اصلى انقلاب

درهـرجـامعه اى که بخواهد یک حرکت منطقى و فکرى انجام بگیرد، یک قاعده اصلى لازم است تا اگر دیگران متزلزل مى شوند آن قاعده اصلى محکم بماند و اگر دیگران راه راگم مى کنند آن مـحـوراصـلى مـسـتـقـیـم حـرکـت کـنـد و اگردشمن توان پیدا کردکه درنقاط دیگر خاکریزها را پرکند، این نقطه خاکریزخودرا محکم نگه بدارد و راه را برنفوذ دشمن ببندند تا بتواند به کـمـک دیـگـران بشتابد ...وما بایستى این را از نظردورنداریم که ملت بزرگمان با همه آن ایـمان شورانگیز وعمیق وفداکارانه اى که داشتندودارند.یک رکن رکینى رادر مجموعه خودش بـایـد داشـتـه باشد، حالا آن رکن رکین چیست و کجاست ؟ من در تصویرذهنى خودم وقتى نگاه مى کـنـم ، حـداقـل بـخـش عـظـیـمـى از این رکن عظیم را درقالب سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه وعناصرمعمولى سپاه مى بینم ...این نقش جدیدى است ،غیرازنقش در میدان جنگ است ، اما این نقش شـاید حتى رنج و مشکل پذیرى اش بیشتر از فرماندهى در میدان جنگ و فرماندهى قرارگاه هاى مـقدم و آن بىخوابى هاو سختى هاو آن تشنگى هاو آن دلهره ها باشدو این را بایدحفظ کرد.مـن به سپاه با این چشم نگاه مى کنم و اگردرامرسپاه دغدغه اى داشته باشم ـ که بحمد الله دغـدغـه مـهـمـى نـدارم ـ از ایـن نـاحیه است که آیا سپاه خواهد توانست این نقش حساس و بسیار مهم یـعـنى رکن اصلى و قاعده اصلى در حفظ ایمان ها را بدرستى ایفا کند یا نه ؟ یک مجموعه اى از عـنـاصـر مـؤ مـن و مستحکم و داراى بصیرت و آماده عمل و اقدام و حاضر درصحنه هاى خطرو بى اعتناى به آنچه که دلها وچشم هاى معمولى به خود جذب مى کند. یک چنین مجموعه اى مى تواند تـضـمـیـن کـنـنـده بـقـاء جهتِ انقلابى در همه شرایط در مجموع جامعه باشدو سپاه این نقش را مى تواند و باید ایفا کند.البته من نمى خواهم منحصر کنم به سپاه ، اما همان طور که عرض کردم بخش معظمى را سپاه تشکیل مى دهد.

عنصر تفکیک ناپذیر انقلاب

این جانب معتقدهستم که درحال حاضر، سپاه یکى ازارگان هاى این انقلاب است و اگرنباشد، همین الان انقلاب با خطرهاى جدى روبه رو مى شود. نسبت به آینده هم تاجایى که چشم من آینده رامـى بـیـند،عینا اعتقادم این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامى یک عنصر تفکیک ناپذیر از انقلاب ماست و وجودش لازم است

عملکرد سپاه با هیچ ارگان دیگرى قابل مقایسه نیست و ازهمه نیروهاى نظامى بالاتر و کمیت و کیفیتش بهتر است.

امـروزبـه تـأیـیـد الهى ودرپناه امام عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ ودراثررهبرى امام عزیزو بـزرگـواروحمایت بى دریغ وخالصانه امّت انقلابى ایران، کشوروانقلاب و سپاه هرسه هـسـتـنـدوهرروزعلىرغم توطئه هاى دشمنان چپ و راست قوى ترودشمن شکن تراز روز پیش انـد و جـهـان مـى دانـد کـه سـهم سپاه در حفظ این موجودیّت تا چه حد سرنوشت ساز بوده و هست.

مـسـئله سپاه را از دیدگاه یک نیاز طبیعى انقلاب باید نگریست ، نه ازدیدگاه ارگانى در کنار ارگان هاى دیگر.

ماموریت های سپاه

به عقیده امام خامنه ای،سه ماءموریت عمده براى سپاه وجود دارد: اول : دفـاع مـسـلحـانـه ازانـقـلاب ونظام اسلامى است که این ، مأموریت محورى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است .دوم : سـازمـانـدهـى و آمـوزش ارتـش بـیـسـت مـیـلیـونـى اسـت .ایـن ارتـش کـه اول بـار امـام عـزیـزمـان در اولیـن مـاهـهـاى انـقـلاب بر زبان مبارکشان جارى کردندوازآن یادنمودند، بایدوجودخارجى پیدا کند... مأموریت سوم همان چیزى است که امروزسپاه پاسداران درقالب سپاه قدس یا نیروى قدس ،ازآن یـادمى کند وامام بزرگوارمان تشکیل هسته هاى مردمى حزب الله درسراسرجهان رایکى ازآرزوهاى خودویکى ازدستورهاى کارآینده انقلاب اسلامى درسطح جهان قراردادند.بـى شک سپاه پاسداران انقلاب اسلامى دراین مورد مأموریتى خواهد داشت. ما نمى گوییم به جایى لشکرکشى مى کنیم ودراموردیگران دخالت خواهیم کرد، اما مى گوییم که نیروى نظامى مـنـظـم انـقـلابـى مـجـرّب دراولیـن کـشـورى کـه بـا انـقـلاب اسـلامـى پـدید آمده است . یقیناً درقـبـال هـسته هاى مسلّح حزب اللّه درسراسرجهان خالى از مسؤولیت نیست . کیفیّت این مسؤولیت بایستى به تناسب و مقتضیات روشن بشود.

مسؤ ولیت در بعد فرهنگى

شـمـا درهـر دوزمـینه [قدرت نظامى و قوت فکرى و فرهنگى ] مسؤولیت دارید، لیکن درزمینه دوّم مسؤولیت بیشترى دارید. البته اگر شما یک واحد صرفاً نظامى بودید، فقط در این زمینه مسؤولیت داشتید. امّا چون شما یک مسؤولیت دیگر هم به خودى خود پیدا کرده اید و آن مسؤولیت دلسوزى براى انقلاب است، شما باید براى انقلاب آماده هرگونه پاسدارى باشید. ایـن البـته لازمه هر واحد نظامى رشد کرده در انقلاب نیست، سپاه اینطورشده، این یک شرایط تـاریـخـى اسـت کـه این حالت را به وجود آورده است. انتظارها ازسپاه و انتظار ما هم این است و حـقـیـقـت قـضـیـه هـم ایـن است یعنى شما نسبت به مسائل ارزشى جامعه و انقلاب نمى توانیدبى تفاوت بمانید.(اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که درنخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه‌ی نقش خوددرنگهبانی ازانقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پا برجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی درسال 1357بنا به فرمان حضرت امام خمینی (قدس السره) به جوانان غیور و انقلابی ایران اسلامی، عده ای از دلسوختگان راستین و پیروان صدیق ولایت فقیه گرد هم جمع آمدند، و نهاد مقدس سپاه را پی ریزی کردند.شاید در آن روزهای نخست که هدف سپاه را پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مطرح می کردند، تصور نمی رفت که چه مسؤولیت سنگین و رسالت خطیری به عهده ی این تشکیلات تازه تأسیس خواهد بود؛ اما از آنجا که محرک حضور در این نهاد، خدمت بی شائبه به انقلاب اسلامی و اطاعت محض و عاشقانه از مقام والی ولایت فقیه بود سپاه به عنوان بازوی توانمند ولایت فقیه، خویشتن را برای هر نوع مأموریت محوله آماده کرده بودند.امام (قدس سره) در دوم اردیبهشت سال 1358 طی فرمانی به شورای انقلاب رسماً تأسیس این نهاد مقدس را اعلام کردند وشورای انقلاب با تأسیس شورای فرماندهی سپاه گام اساسی رادرجهت سازماندهی این نهاد برداشت.سپاه در دوران تشکیل، صرفاً نیروی شهری به حساب می آمد که با توجه به شرایط خاص در جامعه و پراکندگی قوای انتظامی، مأموریت حفظ نظم و امنیت عمومی راعهده دارشده بود.درآن روزها،عده ی پیوستگان به سپاه اندک بود واکثرعلاقه مندان به انقلاب جذب تشکیلات و نهادهای دیگر شده بودند عمدتاً درکمیته های انقلاب اسلامی به پاسداری از انقلاب برخاسته و سعی در صیانت آن داشتند.تعداد کم این عده سپاهیان پرانگیزه نقطه ضعف محسوب نمی شد و عموم برادران سپاهی گوش به فرمان حضرت امام (قدس سره) و آماده اجرای فرامین ولی فقیه بودند.اگر چه سپاه هویتی نظامی دارد ولی، نظامی گری در واقع یک بعد از ابعاد هویت مقدس این نهاد مکتبی و مردمی است.
فرمان حضرت امام (قدس السره) مبنی برتشکیل نیروهای سه گانه در سپاه:

امام خمینی (قدس السره) در26شهریور1364طی فرمانی تشکیل نیروهای سه گانه ی سپاه شامل زمینی، هوایی و دریایی را به فرماندهی کل سپاه ابلاغ فرمودند و مسؤولان سپاه درجهت اجرای فرمان امام (قدس سره) به سرعت دست به کار سازماندهی شدند و نیروی زمینی سپاه را در قالب گروهان، گردان، تیپ و لشکرآرایش تشکیلاتی دادند و درجبهه های جنگ تحمیلی با سازمان و آرایش جدید خود اجرای مأموریت های محوله را استحکام وتوان بیشتری بخشیدندنیروهای هوایی و دریایی نیزباهمین سرعت براساس تشکیلات جدیدی پایه ریزی و در جهت انجام مأموریت های محوله آماده شدند.درحال حاضر تشکیلاتی منسجم و مقتدر از برادران سپاهی درزمین،هواودریا در کران تا کران میهن اسلامی حضوری فعال و پرثمر دارند ودرنهایت اقتداروتوان رزمی بسیار بالا،با تجاربی ذی قیمت وارزشمند که حاصل سال های پربرکت دفاع مقدس است، آماده اند تا درصورت بروزهرگونه خطر وتجاوزاحتمالی، واکنش مناسب و مؤثری از خود نشان دهند. ازسوی دیگر مراکزعلمی سپاه به منظورارتقای سطح علمی پرسنل خویش می کوشند تا بابرگزاری کلاس های آموزشی ضروری، عناصر سپاهی را ازجهات مختلف، انسان هایی کارآمدوپر توان سازند.دانشگاه امام حسین علیه السلام، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) تعلیم و تربیت و افزایش سطح آگاهی و دانش سپاهیان رابه عهده دارندوازمراکز آموزش عالی فعال درسطح کشور محسوب می شوند.

نقش زنان در سپاه

درجامعه اسلامی، زنان نقش عظیمی را برعهده دارند و درنهضت اسلامی نیزبنا به فرمایش امام راحل (قدس سره) نه تنها زنان عقب تر ازمردان نبودند، بلکه درکنار آنها و دربسیاری ازجبهه ها، شاید پیشتاز، درعرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی هم بودندو باحضور جدی خود به تکلیف الهی خویش عمل کردند.سپاه از همان لحظه های آغازین تکوین و تکامل خویش، حضور خواهران و برادران را توأم با حفظ ارزش های انقلابی و اسلامی شاهد بوده است. حضور خواهران در سپاه از دو بعد قابل بررسی و تأمل است بعد نظامی و بعد غیر نظامی. در بعد نظامی خواهران باحضورخود درمناطق نظامی در دوران دفاع مقدس و امداد رسانی به جبهه ها و پشتیبانی رزمندگان اسلام نقش عظیمی را برعهده داشتند و در بعد غیر نظامی نیز با حضور درپایگاه های بسیج و جمع آوری کمک های مردمی و ارسال آن ها به جبهه ها بار سنگین مسؤولیت تدارک جبهه ها را بر دوش کشیدند. از سوی دیگر خواهران برای حفظ امنیت کشور، در مکان های حساس، حضوری هوشیارانه و فعال دارند. افزون بر موارد یاد شده از دیگر مسؤولیت هایی که بر عهده ی آنان گذاشته شده است، حرفه مقدس پزشکی و پیراپزشکی است. ضمناً نمی توان سهم خواهران سپاهی را در سایر فعالیت های ارزند ه و پرتلاش نادیده گرفت.
مقابله سپاه با جنگ نرم

از اولین روزهای بعد از جنگ سیاست خصمانه دشمن علیه ایران اسلامی با تغییر فاز اولویت وارد کانال فرهنگی شد.هرچند طی تمام این سال‌ها هیچ‌گاه تهدید نظامی از دکترین تهاجمی آمریکاواسرائیل حذف نشد، اما این کشورها سعی کردند با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی جوانان را ازنظام جداسازند تا بتوانند این نظام مقتدر را ازدرون متلاشی سازند. همان‌گونه که در تعابیر رهبر انقلاب نیز در برهه‌های مختلف این هجمه تمام‌عیار به تهاجم فرهنگی، در مرحله بعدی به ناتوی فرهنگی و بعد درمرحله آخر به جنگ نرم تعبیر شد.سپاه پاسداران نیزدر تمام این سال‌ها همزمان با تهدیدات فرهنگی غرب، سناریوهای مختلفی رابرای دفاع در مقابل این هجمه‌ها دردستور کارخودقرار داد.حضور مقتدرانه در عرصه رسانه و فضای مجازی درقالب ارتش سایبری از جمله این فعالیت‌هاست که می‌توان به ناامن‌کردن فضای مجازی برای دشمن و نفوذی‌های آنان در داخل، برخورد با براندازان نرم، انهدام ده‌ها شبکه و سایت مستهجن و دستگیری عوامل داخلی و خارجی آنها در این خصوص اشاره داشت.

سپاه و فتنه 88

بعد ازانتخابات ریاست جمهوری سال 88،فتنه عظیم وپیچیده آغازشد؛ فتنه‌ای که حاصل تجربه 31ساله ضدانقلاب داخل باتمام سرویس‌های جاسوسی غرب برای زمینگیر‌کردن نظام بود. اینجا بود که سپاه به عنوان حافظ کیان نظام باید وارد صحنه می‌شدو این صحنه پیچیده را مدیریت می‌کرد. پیچیده از آن لحاظ که باید ابتدا فریب‌خوردگان و مردم عادی را ازمعاندین جدامی‌ساخت و سپس سرنخ‌های اصلی مدیریت فتنه را کشف وخنثی می‌کرد.سپاه پاسداران به کمک بسیج همیشه درصحنه مردمی، با ایثارو ازخودگذشتگی خود توانستند با تقدیم چند شهید غریب و مظلوم، نظام اسلامی را با سرافرازی از این فتنه پیچیده خارج سازند و انقلاب اسلامی را برای سال‌ها بیمه کنند. اقداماتی که رضایت و تقدیر رهبر حکیم انقلاب را در پی داشت.

علت سپاه هراسی دشمنان ملت ایران

طی سال های اخیر، تهاجم علیه سپاه پاسداران درقالب پروژه سپاه هراسی به شکل بی سابقه ای افزایش یافت و به اوج رسید. دلایل تهاجم علیه سپاه از سوی دشمنان خارجی و معاندان، مخالفان و منحرفان داخلی برای آگاهان به مسائل انقلاب و نظام اسلامی روشن است. اگر نبود نقش تعیین کننده سپاه درخنثی سازی توطئه های سال های اول انقلاب ازقبیل غائله های تجزیه طلبی درمناطق قومیتی، تروریسم داخلی،غائله بنی صدروکودتاهای پی درپی، سپاه اینگونه موردهجوم قرارنمی گرفت. اگرنبودنقش سپاه وبسیج درتبدیل جنگ تحمیلی به دفاع مقدس و ناکام گذاشتن متجاوزان به ایران اسلامی،سپاه اینگونه مورد تهاجم قرارنمی گرفت. اگر نبود نقش سپاه درشکست طرح ها، سیاست ها و برنامه های آمریکا درخاورمیانه وازجمله درعراق، افغانستان، لبنان وسرزمین های اشغالی،سپاه اینگونه مورد تهاجم قرارنمی گرفت. اگر نبود نقش مهم وتأثیرگذارسپاه درامرسازندگی کشوروپیشبردپروژه های ملی درراستای خنثی سازی توطئه تحریم های اقتصادی کشور، سپاه اینگونه موردخشم وغضب خارجی ها قرارنمی گرفت. اگرنبودنقش سپاه درخنثی سازی جنگ نرم،فتنه 88 وافشای ماهیت واقعی فتنه گران و منحرفان از خط اصیل انقلاب اسلامی، امروز اینگونه موردهجوم واقع نمی شد. بنابراین، اگراکنون دردهه چهارم انقلاب قرار داریم و جمهوری اسلامی با اقتداری شگفت انگیز و روزافزون، ضمن تأمین عزت ملی برای مردم ایران در حوزه های گوناگون درحال پیشرفت است، این موقعیت کفایت می کند تا بگوییم، سپاه پاسداران به رسالت خودوبه وظایف و مأموریت هایش به خوبی عمل کرده که ما در این نقطه قرار داریم.

قلمرو و عملکرد در سپاه‏

سپاه براساس رسالت پاسدارى از انقلاب ودستاوردهاى آن، هرعرصه‏‌اى از کیان نظام مقدس جمهورى اسلامى که براساس تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم به خطر بیفتد، عملا خود راموظف به دفاع ومقابله با آن مى‌‏داند. ازاین رومهمترین قلمروهاى عملکرد سپاه درچند محور تقسیم مى‏‌گردد:

الف) عرصه نظامى: سپاه به عنوان یک نیروى مسلح قوى و نیرومند و انقلابى، درهمه شرایط آماده پاسخگویى و مقابله با هجمه خارجى درکمک به ارتش جمهورى اسلامى بوده است. هجوم ناجوانمردانه نیروهاى بعثى در31شهریور59 که موردحمایت همه قدرت‏هاى شرق و غرب ودشمنان منطقه‌‏اى جمهورى اسلامى بود، صحنه نمایش اقتدارآمیز سپاه درمواجهه با تهدید سخت دشمن بود. سپاه ابتدا با عملیات نامنظم چریکى، منظم محدودوعملیات گسترده به فرمان امام خمینى، دشمن تا بن دندان مسلح را زمین‏گیر و واداربه عقب‌‏نشینى کرد.در حماسه هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان اسلام بیش از 96عملیات را در 95 ماه جنگ تحمیلى انجام دادند که پاسداران و بسیجیان در 27 عملیات مشترک با ارتش جمهورى اسلامى و 55 عملیات مستقل، ضربات مهلکى را بر نیروى انسانى و ماشین جنگى دشمن وارد کردند. اوج هنرنمایى و عملیات‌‏آفرینى معجزه‌‏آساى سپاه را در عملیات‏هایى همچون فتح المبین، بیت المقدس، والفجر8 مى‌‏توان نشان داد که مایه حیرت تمامى دشمنان نظام جمهورى اسلامى گردید که فتح سه روزه تهران را از سوى سردار نگون‏بخت قادسیه، صدام حسین انتظار داشتند. توانمندى امروز سپاه و ارتقای آمادگى ‏در مواجهه با تهدیدات خارجى به گونه‌‏اى است که کوچکترین تهاجم و تهدید نظامى دشمن، با پاسخ کوبنده و همه‌‏جانبه سپاه مواجه خواهد شد.

ب) عرصه امنیتى: سپاه درعرصه امنیتى واطلاعاتى ومقابله باآشوب‏هاو بحران‏هاى داخلى، توانمندى بالایى را درکمک به وزرات اطلاعات و نیروى انتظامى ایجاد کرده که با توان قوى مهار بحران‏ها و مدیریت آشوب‏هاى احتمالى ،قدرت بازدارندگى اقتدارآمیزى راازنظام جمهورى اسلامى ایجاد کرده است.از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تا بحال همواره یکى ازراهبردهاى دشمن، بهره‌‏گیرى از جریان‏هاى برانداز داخلى درمواجهه باجمهورى اسلامى بوده است. راهبرد بى‌‏ثبات‌‏سازى، آشوب‌‏آفرینى و برپایى غائله‌‏ها و فتنه‌‏ها ونیزحرکت‏هاى تجزیه‏‌طلبانه درطول سه دهه گذشته همواره در دستور کار آمریکایى‌‏ها و دیگر دشمنان جمهورى اسلامى بوده است. بامرورى بروقایع آغاز انقلاب و برپایى فتنه‌‏هایى چون غائله ترکمن صحرا، فتنه کردستان، آشوب خلق عرب درخوزستان، غائله شریعتمدارى و خلق مسلمان درآذربایجان، فتنه ترورشخصیت‏هاى انقلاب، جریان برانداز حزب توده، حمله به شهرهزارسنگرآمل توسط کمونیست‏ها، انفجارمراکزحساس نظام توسط منافقین و دهها توطئه دیگرهمچون کودتاها، دشمن درصدد جنگ داخلى و نابودى جمهورى اسلامى بود. نقش سپاه وروحیه شهادت‏‌طلبى و شجاعت بى‏‌نظیر پاسداران درمواجهه با دشمنان قسم‏‌خورده داخلى به گونه‌‏اى بودکه امام درتوصیف آنان فرمود:«جوانان ارجمند وعزیزمادر جبهه‏‌هاى داخلى ازعمق جنگ‏هاى وسیع تا بیغوله و پناهگاه‏‌هاى بزرگ منحرفان غافل از خدا، ازدموکرات وکومله تا منافقین و فدایى خلق وحزب خلق به اصطلاح مسلمان تا حزب توده و سایر گروهک‏هاى کوچک و بزرگ را با فداکارى‌‏ها و خداطلبى‌‏ها آن‏چنان قلع و قمع کردند که دنیا را باهمه دشمنى‏‌ها که با جمهورى اسلامى ایران دارند به اعجاب و تحیّردرآوردند...»در سالیان اخیرنقش سپاه درمواجهه با بحران‏ها و آشوب‏هاى داخلى و مقابله با فتنه‌‏هایى همچون 18تیر 78، مهارجریان برانداز در فتنه 88، از بین بردن حرکت‏هاى ضد انقلابى گروهک پژاک و دهها ماموریت دیگر چون برقرارى امنیت ملى، حفاظت از شخصیت‏هاى نظام، خنثى کردن توطئه گروهک‏ها در هواپیماربایى که قویترین امنیت پروازى را در سطح جهان به نمایش گذاشتند، گوشه‌‏اى از فداکارى فرزندان انقلاب در عرصه‏‌هاى امنیتى و اطلاعاتى است.

ج) فناور‌ى‏هاى علمى ودفاعى: سپاه با توجه به نیازهاى انقلاب در عرصه‌‏هاى علمى و دفاعى و ارتقاء نظام در بازدارندگى دشمنان و حفظ استقلال کشور، درزمینه‌‏هاى مختلف از جمله ابداع و ساخت تسلیحات پیشرفته تا فناورى‌‏هاى نوین علمى، اقدامات موثر و چشمگیرى را انجام داده است. برخى ازعرصه‌هاى فناورى‏هاى دفاعى وعلمى عبارتند از:ساخت ناوچه، ساخت وتولید خودروهاى نظامى، تولید موشک‏هایى با برد کوتاه و متوسط و دوربرد همانند موشک شهاب‏3، طراحى و ساخت بالگرد شاهد، تولید سکوهاى پرتاب موشک، تولید هواپیماهاى بدون سرنشین، ساخت 2296 قطعه صنعتى مهم، ساخت سامانه‌‏هاى رادارى، تولید قطعه نرم‌‏افزارى TMB (قلب حساس موشک)، طراحى سامانه‌‏هاى نوین نبرد نامتقارن درپدافند هوایى، طراحى و تولید موشک‏هاى فوق مدرن ضد موشک و رادارگریز، آزمایش سریع‏ترین موشک زیر سطحى جهان (حوت)، آزمایش‏هاى فوق پیشرفته جهان، بکارگیرى سامانه‏‌هاى پدافند فوق پیشرفته (Tor.M1) و دهها فناورى جدید که با همکارى وزارت دفاع،خودکفایى واستقلال کشوردرابعاد گوناگون نظامى ودفاعى براى جهانیان آشکارمى‏‌گردد. این قدرت بازدارندگى دفاعى سپاه، در برخى مقاطع همچون حضور متجاوزین انگلیسى در آبهاى سرزمینى ایران، باعث واکنش سریع دریادلان سپاهى و نمایش ابهت پوشالى قدرت‏هاى متجاوز خارجى مى‏‌گردد.

د) عرصه اقتصادى و سازندگى: پس از پایان جنگ تحمیلى بر اساس فرمان مقام معظم رهبرى مبنى برضرورت بازسازى کشور، سپاه با تشکیل قرارگاه سازندگى خاتم‌‏الانبیا به عنوان بازوى اصلى سپاه درعرصه‌‏هاى مختلف سازندگى کشورفعالیت نموده و توان مهندسى سپاه در هشت سال دفاع مقدس را پس از جنگ تحمیلى به اجراى طرح‏‌هاى عظیم عمرانى و صنعتى سوق داده است: احداث سد گتوند خوزستان (بلندترین سد خاکى کشور)، سد کرخه (یکى از بزرگترین سدهاى مخزنى خاورمیانه)، ساخت اسکله بعثت و شهید باهنر، ساخت پالایشگاه فاز 15و 16پارس جنوبى (عسلویه)، خط لوله گازعسلویه به ایرانشهر، پروژه خط هفتم متروى تهران، طراحى و ساخت مخازن یک میلیون بشکه‌‏اى نفت خام و صدها پروژه دیگر که براساس گفتمان حضرت امام(ره) که «ما باید باورمان شود که چیزى هستیم»، «باورمان باشدکه خودمان مى‏‌توانیم بسازیم» ونیزبراساس رهنمود مقام معظم رهبرى که فرمود: «ایرانى بسازیدکه هرکس ازهرجاى دنیا به این کشور نگاه کند، معجزه اسلام را درسازندگى یک کشوروملت به چشم ببینند.» در این راستا پاسداران نظام اسلامى درصددند تاخواسته رهبرى نظام اسلامى تحقق یابد.

ه) عرصه تحقق بسیج و ارتش بیست میلیونى: شجره طیبه بسیج که در5 آذر 58 توسط بنیانگذار نظام غرس گردید، درطول حماسه هشت سال دفاع مقدس به نقطه اوج بالندگى دفاعى و معنوى خود رسید وپس ازآن با توسعه کمى وکیفى، به قدرت بى‏نظیر در عرصه‏‌هاى مختلف دفاع از انقلاب و نظام اسلامى رسید. تربیت سه میلیون رزمنده بسیجى در حماسه هشت سال دفاع مقدس، تشکیل 2500 گردان عاشوراوالزهرا ازبسیجیان فعال، حضور بیش ازصدهزار بسیجى درطرح نظیر به نظیر نیروى زمینى سپاه، حضور 12 میلیون بسیجى در رزمایش ملى سالانه درسراسرکشور،همکارى با نیروى انتظامى درتأمین امنیت، بکارگیرى 50 هزاربسیجى دربرگزارى انتخابات سالیانه درکشور،حضوردهها هزاربسیجى به عنوان ضابطین وناصحین امر به معروف و نهى ازمنکر،حضورهزاران بسیجى درهسته‏‌هاى علمى وپروژه‏‌هاى تحقیقاتى و...گوشه‏‌ا‌ى ازتوانمندى و مدیریت سپاه در ارتقا ارتش 20 میلیونى است.سپاه علاوه بر 12میلیون بسیجى درسراسرکشور،باتشکیل هسته‌‏هاى بسیج درکشورهاى مسلمان ازجمله عراق، لبنان،فلسطین، افغانستان و...توانسته است عمق‌‏بخشى انقلاب اسلامى رادرمواجهه با رژیم صهیونیستى و استکبار جهانى تقویت نماید. ایستادگى حزب الله لبنان درنبرد سى و سه روزه با رژیم صهیونیستى و موفقیت اصولگرایان درکشورهاى اسلامى، جلوه‏‌هایى از«نداى دلنشین تفکروفرهنگ بسیجى» درجهان اسلام و الگوآفرینى از بسیج براى همه انقلابیون و مبارزان در سراسر جهان مى‏‌باشد.

و) عرصه‏‌هاى فرهنگى و سیاسى: ازابتداى پیروزى انقلاب اسلامى یکى ازنهادهاى تبلیغى وفرهنگى تاثیرگذار درسراسرکشور،نهاد مقدس سپاه بوده است. توانمندى سپاه به دلیل حضور نیروهاى تحصیل‏کرده، هوشمند، خستگى‌‏ناپذیر و انقلابى از یکسو و پشتوانه امکانات تبلیغى و فقدان نهادهاى فرهنگى دیگر، قوى‌‏ترین نهادفرهنگى درگستره کشوربوده است. تاسیس دو دانشگاه امام حسین(ع) وعلوم پزشکى بقیة‏الله(عج) وچهارمجتمع دانشگاهى و دیگرمراکز آموزش عالى سپاه وفارغ التحصیل شدن هزاران دانشجووتربیت صدها استاد عضو هیأت‏هاى علمى، ساماندهى هزاران اهل قلم و بیان همچون شبکه هادیان سیاسى درمقابله باجریان‏هاى معاند، گسترش تولیدات نوشتارى، شنیدارى ودیدارى، راه‌‏اندازى سایت‏هاى مختلف فرهنگى، سیاسى، حضورصدها تن ازمدیران ونخبگان سپاه درمراکزونهادهاى گوناگون، سازماندهى نخبگان بسیجى درمهندسى افکارعمومى درعرصه‏‌هاى فرهنگى - سیاسى جامعه، تربیت هزاران بسیجى و سازماندهى آنان در مواجهه با تهاجم فرهنگى وعرصه عملیات روانى دشمن و...گوشه‌‏اى از توانمندیها وعملکرد سپاه درعرصه فرهنگى واجتماعى جامعه است/ .

دسته بندی: جهاد و مقاومت
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید