چهارشنبه، 19 مرداد 1401
سیاست
شناسه خبر: 2992
 • 0

مدیرمسئول بالاگریوه خطاب به نماینده پلدختر درمجلس نامۀ سرگشاده نوشت

صریح و بی پرده با «کاظمی» نمایندۀ پلدختر درمجلس «برای ثبت درتاریخ»

حضرت امام خمینی (ره) خطاب به مسئولان وقت : پشت به مردم نکنید چون این مردم هستند که شماها را در این مقام و منصب ها قراردادند ، اگرنسبت به مردم بی اعتنا باشید و آنها غضبناک شوند درمقابل عصبانیت ملت نمی توانید مقاومت کنید و طاغوت به هم همین بلامبتلاشد.

نورالدین احمدی مدیرمسئول پایگاه خبری بالاگریوه در خصوص مطالبات برزمین ماندۀ مردم شهرستان پلدختر به سید حمید کاظمی نمایندۀ پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نامۀ سرگشاده نوشت .

به گزارش بالاگریوه متن نامۀ سرگشادۀ مدیرمسئول رسانۀ انقلابی بالاگریوه به نمایندۀ مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است :

 

جناب آقای کاظمی نمایندۀ محترم مجلس  !

 

با سلام و احترام

 

ازآنجا که دنیابا همۀ زرق وبرق هاش محل گذراست وگریزی ازاین واقعیت نیست که یقینا روزی آن فرشتۀ مقرب به سراغ بنده وجنابعالی هم خواهد آمد، بعنوان یک مسلمان معتقد به قیامت و معاد و روزبازخواست ،هرچند ممکن است به مذاقتان خوش نیاید و خاطرتان آزرده شود گرچه می دانم که همچون سوالات و یاد آوری های ۶-۵ سال گذشته تمایلی به پاسخ دادن ندارید ، اما با کسب اجازه ازحضرتعالی ازباب وظیفۀ دینی و شرعی و رسالت رسانه ای و در راستای شفاف سازی اذهان عمومی و ثبت درتاریخ مواردی را به شما یاد آور می شویم .

 

اما اجازه بدهید قبل ازآغازکلام ،سخنی گرانسنگ ازامام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی راخطاب به همۀ مسئولان یادآوری نمایم که فرمود: پشت به مردم نکنید چون این مردم هستند که شماها را در این مقام و منصب ها قراردادند ،اگرنسبت به مردم بی اعتنا باشید و آنها غضبناک شوند درمقابل عصبانیت ملت نمی توانید مقاومت کنید و طاغوت به هم همین بلامبتلاشد.

 

آقا سید !

 

مردم متدین ومحروم شهرستانی که۳۱۲شهید،بیش از۷۵۰ جانباز و ۲۱ آزاده به انقلاب اسلامی تقدیم کرده و در همۀ صحنه های دفاع وحمایت ازآرمان های اانقلاب و تحقق منویات امامین انقلاب حضور با بصیرت و فعالانه داشته و پیشقدم بوده اند، حق دارند تا مسئولانشان آن هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی که برآمده از مرارت ها وجان فشانی های همین مردم است که به فرمودۀ حضرت امام (ره) ولی نعمتان این انقلاب هستند ،به یک چشم دیده شوند وفرقی بین آنانی که به فلان فرد رأی داده یا نداده باشند نباشد ،چون خودتان هم در اولین سخنرانی بعد از راهیابی تان به مجلس گفتید که نمایندۀ همۀ مردم هستید چه آنهائی که رأی داده باشند و چه آنانی که رأی نداده باشند.

 

آقای کاظمی !

 

قریب دوسوم ازجمعیت شهرستان که در انتخابات های دو دور گذشتۀ مجلس به شما رأی نداده اند ودر مدت  ۶-۵ سال گذشته افراد زیادی ازمیان همین دوسوم که می توانستند معتمد مردم در هیأت های اجرائی و عوامل شعب اخذ رأی در انتخابات های برگزارشده در این مدت باشند و نشدند، هم عضو همین جامعه و هم محلی ، هم دین ،هم کیش و ازموکلان جنابعالی بوده و هستند .

 

نمایندۀ محترم

 

باعنایت به اینکه کاندیدای مورد حمایت حزب وابسته به دولت یعنی « اعتدال و توسعه » بوده و دردو دورۀ نمایندگی آنچنان دولت روحانی باشما درتعامل و مساعدت بودکه در شهرستان ما اصل تفکیک قوا به «ترکیب قوا» نه ،بلکه تسلط قوۀ مجلس (نماینده) برمقدرات شهرستان انجامیده که بر ادارات شهرستان از صفر تا صد مدیران مورد نظرجنابعالی ( به استثنای دستگاه های قضائی ،امنیتی و نظامی ) حاکم هستند،دلیل قانع کننده ای برای مردم حوزۀ انتخابیه متصور نیست که برخی ناکارآمدی ها مشاهده شوند ویا طرح و پروژه هائی که درادامۀ این یادداشت از آنها یادمی شود ناتمام و یا بلاتکلیف بمانند.

 

آقا سید !

پروژۀ سالن چند منظورۀ ورزشی افرینه که در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۷ باحضور جنابعالی، استاندار ،مدیرکل ورزش وجوانان و بخشدارمعمولان کلنگ زنی گردیدو قراربود درمدت کوتاهی به بهره برداری برسد، و یا طرح گازرسانی به دهستان افرینه و ۱۵روستا باجمعیتی بالغ بر ۸-۷ هزارنفرکه درسال ۹۵ کلنگ زنی شده نباید همچنان ابترمی ماند ،زیرا جوانان و مردم آن مناطق هم از موکلان حضرتعالی بوده و توقع داشته و دارند تا فریادشان را به جائی برسانید.

 

آقای کاظمی !

 

رسانۀ بالاگریوه براساس رسالت قانونی خود در قبال جامعه و بویژه اقشار آسیب پذیرکه بوق و بلندگو و ملجاء و پناهگاهی جزخداوند بزرگ ندارندبراین باور است که ؛ شایسته و زیبنده نیست باگذشت بیش از دوسال ازسیل ۱۲ فروردین ۹۸ و به رغم اعتبارات قابل قبول و کمک های چند صد میلیاردی مردم خداجو و نوعدوست میهن اسلامی مان که به پلدختر سرازیرشد ، هنوز جراحت های آن سیل ویرانگر بر چهرۀ  شهرستان خودنمائی کند.

 

آقا سید !

 

همۀ کسانی که در این مدت دوست داشتند بطور مساوی ازامکانات و موقعیت های ایجادشده و نعمت ها فرصت های نظام اسلامی بهره مند بشوند و نشدند ،هم مربوط به این شهرستان و کشور و از موکلین شما هستند و حق و حقوق قانونی برگردن شما داشته و دارند.

 

آقای کاظمی !

 

با توجه به محرومیت منطقه و تحت پوشش نهادهای حمایتی بودن اکثر مردم شهرستان ،همۀ کسانی که در این مدت ۶-۵ سال حق داشتند ازتسهیلات اعطائی نهادهای حمایتی و بیش از ۱۵ میلیارد تومان وام بنیاد برکت برخوردارشوند و نشدند وحضرتعالی بعنوان نمایندۀ آنان آشکارا ازحق آنان دفاع نکرده و به عاملان و توزیع کنندگان اینگونه تسهیلات که مدیران پیشنهادشده و وابسته و مورد حمایت جنابعالی بودند،تذکری ندادید هم مسلمان ، همشهری ، هم کیش و موکلین شما بوده و هستند .

 

آقا سید !

 

همۀ سیلزدگانی که درجریان سیل سال ۹۸ به نحوۀ توزیع صدها میلیارد کمک های مردمی و دولتی سراسر کشور انتقاد وگلایه داشته و دارند (به ویژه کشاورزانی که در ساحل رودخانه تمامی داشته هایشان طعمۀ سیل ویرانگرشد) وازشما بعنوان نمایندۀ شان درمجلس توقع داشته و دارند تا ازحقشان آشکارا دفاع کرده تابخشی ازخسارت های وارد شده به آنها جبران گردد،نیز بخشی ازمردم همین شهرستان و هم از موکلین جنابعالی بوده و هستند.

 

وکیل محترم !

 

فرهنگیانی که با محاسبۀ اعضای خانواده قریب ۱۵۰۰ نفر بوده و بیش از ۱۰سال است با فروش دارو ندار خود عضو تعاونی مسکن فرهنگیان شده وبه امید خانه دارشدن حدود ۳ میلیارد تومان به هیأت مدیرۀ تعاونی مذکور پرداخت کرده اند و همچنان سردرگم به دنبال سرپناه و یا همان ودیعه های ۱۰ و ۲۰ میلیونی و سرمایه خود بوده و اظهار می دارند نمایندۀ شان در مجلس دردفاع ازحق برباد رفتۀ آنان نه تنها پیگیری ملموس و عملی نداشته بلکه بعضی مقصران این تعاونی را منصب و موقعیت داده ،هم بخشی از جامعۀ آماری هم شهرستانی ها و موکلین جنابعالی هستند.

 

اولاد پیغمبر !

 

همۀ خانواده ها و علی الخصوص بیوه زنان بی سرپرستی که بیکاری فرزندان تحصیلکردۀ شان آنان را ازنظرروحی به شدت آزارمی دهد وبعضا جوانان عزیزشان به قلیان سراها روی آورده و یا برای تأمین لقمه نانی آوارۀ دورترین نقاط کشور همچون عسلویه و... شده اند و آه جگرسوزشان به اسمان بلند است زیراطی ۶-۵ سالۀ اخیر ازروند،مکانیزم و ملاک ومعیارهای تعریف نشدۀ جذب و بکارگیری نیرو درشهرداری، آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی، شبکۀ بهداشت ،دانشکدۀ پرستاری ،بیمارستان تأمین اجتماعی و.... گلایه مند هستند.هم ازجنس همین مردم و موکلین شما هستند.

 

آقای کاظمی

 

کارگران مظلوم شرکتی شهرداری پلدخترکه هراز گاهی در اعتراض به پائین بودن حقوق دریافتی شان نسبت به معیارقانونی وزارت کار ،تأخیر درپرداخت حقوق و دستمزد و وضعیت بیمۀ شان فریادشان به آسمان بلند می شود و چندین موردتجمع و اعتصاب آنان نیز مرهمی بر آلامشان نبوده ،نیز ازفرزندان همین شهرستان واز موکلان حضرتعالی هستند که حق دارند ازجنابعالی توقع داشته باشند حق و حقوقشان را از مسئولان مرتبط مطالبه کنید.

 

آقای کاظمی !

 

درحالی که بعضی افرادی که یا کشاورزنیستند ویا هیچ محصول زراعی تولید و به سیلوها و تعاونی های روستائی تحویل نداده اند موفق به دریافت حوالۀ ماشین آلات و ادوات کشاورزی همچون تراکتور وکمباین شده اند اما شوربختانه کشاورزان وگندم کاران عمده ای که بعضا سالیانه بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن گندم ، کلزا و دیگر محصولات زراعی رابه سیلوها و تعاونیهای روستائی تحویل می دهند وسال هاست به صرف عدم همفکری انتخاباتی با مدیران منصوب و مورد حمایت شما در صف دریافت تراکتور ،کمباین و دیگر ماشین آلات و ادوات کشاورزی معطل مانده اند،هم زائیده وساکن همین شهرستان و ازموکلان شما هستند.

 

وکیل محترم !

 

شاید برایتان سخت باشد اما انتظار می رود بپذیرید که مردم پلدخترحق دارند بدانندبا توجه با آماربالای بیکاری درشهرستان طرح های آهک هیدراته ومینی پالایشگاه که وعدۀ افتتاح و اشتغالزائی آن را بارها به مردم داده اید چه میزان پیشرفت فیزیکی وچه تعداد اشتغالزائی داشته اند؟ وچرا درجلسات شورای اداری وکمیته های برنامه ریزی و تخصیص اعتبار وبودجه درشهرستان و استان کمتر ازاین طرح ها سخنی به میان می آید؟ و سرنوشت افتتاح و بهره برداری از این دوطرح به کجا رسیده است ؟

 

آقا سید !

 

کارمندان، کارشناسان ونیروهای مجرب وتوانمندی که به جای استفاده از تخصص ،تجربه و عملکرد موفق چندین سالۀ شان به صرف عدم همراهی باجنابعالی دراین ۶-۵ سال یا منزوی وگوشه گیر شده یا بعضا به روستاهای دوردست فرستاده شده اند، همچنین افراد فراوانی ازمیان جمعیت بالای ۳۰ هزارنفری که در انتخابات باشما نبوده اند هم مسلمان ،شیعه ومعتقد به خداوپیامبر و ائمۀ اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیها و هم ازفرزندان همین آب و خاک و ازموکلان حضرتعالی بوده و هستند.و هم توانائی مدیریت بر ادارات شهرستان را دارند.و انصاف آن بود که از توان و تجربۀ آنان استفاده شود .

 

آقا سید !

 

اهالی ابراهیم آباد معمولان که ازلحظۀ کلنگ زنی پل موسوم به پل ابراهیم آباد درسال ۹۲ برای تردد برروی این پل وبرطرف شدن نگرانی ودلهرۀ قطع انگشتانشان بوسیلۀ « گرگر » (گرگر طناب سیمی ضخیمی است که درمحل اتصال دو قرقره آهنین دارد وبرای استفاده باید برآن نشست و به‌وسیله دست قرقره‌ها را به حرکت درآورد) لحظه شماری می کنند ،هم ازهم شهرستانی های بنده و جنابعالی و هم از موکلین حضرتعالی هستند.

 

اقای کاظمی  !

 

با توجه به وضعیت خشکسالی و خشک شدن رودخانۀ کشکان درمورد پمپاژهای آمیران و چم مورت معمولان فعلا انتقادی نیست ، اما جوانان علاقه مندبه ورزش فوتبال در معمولان که ازسال ۹۵ تاکنون برای افتتاح  زمین چمن آن شهر در انتظار بسر می برند هم همچون دیگر فرزندان این آب و خاک حق دارند نگران این همه امروز و فردای مسئولان ورزش باشند و اینها هم از موکلین جنابعالی هستند که انتظار داشته و دارند حقشان را از مسئولان مطالبه کنید.

 

آقا سید !

 

عدم تحقق وعده های ۸-۷ سالۀ (قبل ازنمایندگی حضرتعالی تاکنون) آسفالت راه ارتباطی معمولان به قرعلیوندکه به عنوان یک راه میانبر برای تردد به شهرستان کوهدشت محسوب شده و چندین روستا را به معمولان و کوهدشت متصل می نماید ، نیز مورد گلایۀ بخشی از موکلین حضرتعالی در آن منطقه است .

 

اقای کاظمی !

 

خانواده های معظم شاهد ، ایثارگران،پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و رزمندگانی که سال ها دوش به دوش شهیدان والامقام  و شهدای گمنام درمقابل ارتش حزب بعث جنگیدند ، بسیار بسیار نگران وضعیت یادمان شهدای گمنام شهر پلدختر بعنوان یک اثر فرهنگی معنوی هستند که حدود ۱۰ سال است همچنان ناتمام مانده و توجهی ازطرف مسئولان به این بنای معنوی زیارتی نمی شود ، هم از موکلین جنابعالی هستند .

 

آقا سید !

 

سال ها پیش وعدۀ احداث سدهای چولهول و بنلار هم برای مهارسیلاب های مخرب و هم آبیاری زمین های کشاورزی و باغات به مردم داده شده است و مطالعات این دوطرح هم انجام گرفته است و در جریان سیل ۱۲ فروردین سال ۹۸ ضرورت احداث دوسد مذکور کاملا برای مسئولان نظام و تصمیم گیران محرز شد ، اما خبری از اقدام عملی در این مورد نیست و اهالی و ساکنان مناطق چولهول و زیودار و بن لار با جمعیتی بالای ۸ هزار نفر هم ازمردم همین آب و خاک و موکلان شما هستندو هم برگردن نظام و جنابعالی حق و حقوقی دارند که پیگیری احداث دوسد چولهول و بنلار مطالبۀ جدی و برحق آنان است .

آقای کاظمی !

 

باتوجه به اینکه دوستان، برادران و خواهران عزیز ما درمنطقۀ معمولان ممکن است ازانعکاس دیدگاه های انتقادی برخی نخبگان سیاسی، اجتماعی شهرستان درخصوص « شهرستان شدن معمولان » که بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۸۶۳ مورخۀ ۹۸/۲/۱۱ وزارت کشور و تصویبنامۀ ۹۹/۱۰/۱۰ هیأت وزیران تصویب گردیده و شما هم آن را درگفتگو با رسانه ها اعلام کردید در رسانۀ بالاگریوه رنجیده خاطر شده باشند، اینجانب به صراحت وشفافیت اعلام می کنم که به هیچ عنوان مخالف شهرستان شدن معمولان و رشد و توسعۀ همه جانبۀ آن نبوده و امیدواریم در دولت انقلابی آیت الله رئیسی با پیگیری حضرتعالی این مهم محقق گردد.زیرا آنها هم برادران و خواهران دینی ما و از موکلین جنابعالی هستند.

 

و نهایت آنکه

 

آقای کاظمی ! گواه روشن پایمردی،استقامت و ایثارمردم این خطه ازکشورواستان وحضوربا بصیرت آنان درهمۀ صحنه های دفاع ازانقلاب ونظام اسلامی وتحقق آرمان های حضرت امام (ره) ومنویات مقام معظم رهبری رشادت های ایثارگران ودلاورمردان این سامان درگردان همیشه پیروز شهدادردوران دفاع مقدس ،تقدیم بیش از۳۰۰ شهید وتحمل آسیبها و مصائب۷۰ باربمباران هواپیما های رژیم بعث وقت عراق می باشدوقطعا اذعان می فرمائیدکه شایسته نیست بخش مهمی از این مردم صرفا بخاطر آنکه باشما نبوده اند دانسته یا نادانسته ازحق و حقوقی که در قانون اساسی برای آنان در نظر گرفته شده است بی بهره بمانند.

 

با پوزش از اطالۀ کلام

برای شما آرزوی سلامتی  و تندرستی دارم

دسته بندی: سیاست
تبلیغ

نظرات

  • حنا
  • 10 مرداد 1400 01:24
  • 1
   با سلام 
  درود خدا بر شما آقای احمدی که مشکلات مردم رو گوشزد می کنید. اما متاسفانه گوش امثال نماینده صد در صد در مورد مسائل و مشکلات مردم ناشنواست. و هیچ پزشکی توانایی درمانش رو ندارد.
  • علی
  • 9 مرداد 1400 14:44
  • 1
  سلام برمردان شجاع و نترس سلام بر حاج نورالدین احمدی بسیجی دلاور اینا همه حقیقتند ولی کو......
  • حقیقت تلخ
  • 28 تیر 1400 08:45
  • 0
  درود خدا بر جناب احمدی
  اینها همان واقعیتهای هستند که همه می دانند ولی کم تر کسی آنها را فریاد می زند
  آقایان .... گوش به فرمان می خواهند
  و....
  • مهدی
  • 27 تیر 1400 01:59
  • 0
  بسم رب الشهداء و الصدیقین
  با سلام خدمت برادر ارزشی و ولایتی و بسیجی و رزمنده و دلاورمرد هشت سال دفاع مقدس
  بنده هم بعنوان یک ایثارگر که طی چندین دور گذشته همراه و در کنار سادات و در انتخابات آنها را همراهی میکرده، کاملاً حرفهای جناب آقای حاج احمدی رو عین واقعیت میدانم.انسان نباید بخاطر پست،شغل و چند تا وام کاندیدای به مجلس بفرستد که از درد مردم آگاه نباشد.اگر با مردم یکرنگ و صادق بودی،یقین داشته باش که پیروز هستی،چه در این دنیا و چه در پیشگاه خداوند متعال.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید