شنبه، 1 مهر 1402

چگونگی اعمال تعرفه های برق گرمسیری در پلدختر و معمولان تشریح شد

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر :برق مصرفی مشترکین شهرهای پلدختر و معمولان در ماه های خردادو شهریور طبق تعرفه برق منطقه سه گرمسیری و درماههای تیر و مرداد تعرفه برق منطقه دو گرمسیری اعمال می شود. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0