دوشنبه، 7 فروردین 1402

پاسخی انقلابی به « قلمی با جوهر بنفش »

شما « خادم المله» کدام ملتید که براستاندارجهادی ،انقلابی وبومی ملت (لرستان) می تازید ؟

آقای خادم المله ! شماکه افق نگاه جنابتان ،انتصاباتی را هدف قرار داده که هنوزخروجی و برآیند مثبت یا منفی آن بیرون نیامده و ترازوی عدالتتان انتصاب چندجوان انقلابی،دانشگاه رفته را توزینی ازبی عدالتی میخواندچرا انتصابات اتوبوسی استاندارسابق را عین عدالت ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 1

پاسخی به هتاکان به نهاد نمایندگی ولی فقیه در لرستان

کوردلان مجازی و تفاله های سیاسی بدانند نمایندۀ ولی فقیه درلرستان برای ما به مثابۀ خودولی فقیه است

کوردلان مجازی و تفاله های بدانند نمایندۀ ولی فقیه درلرستان برای ما نیروهای انقلابی و سربازان ولایت و رهبری به مثابه خود ولی فقیه بوده و حاضریم در دفاع و حمایت از این جایگاه جان ناقابلمان را تقدیم کنیم ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0

پیرامون گلایه رهبری از تولید کنندگان داخلی

حمایت رهبری بایستی مسئولیت آفرین باشد نه مصونیت آفرین

اگرکسی رهبر برایش مهم باشد، وقتی نام ایشان روی کارش قرار گرفت، تلاش می‌کند بهترین باشدوبیشترین رضایت مشتری راکسب کند نه آنکه حمایت ایشان را پلۀ تأمین منافع شخصی اش نماید. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0