پنج شنبه، 7 مهر 1401
سیاست
شناسه خبر: 2760
 • 0

پیش بینی بالاگریوه به حقیقت پیوست

یادواره ای که فرمانداردعوت کننده ،مدیرارشادمجری ونماینده مجلس یکی ازسخنرانان آن بود با حضور مدیرکل ارشاد لرستان به حاشیه کشیده شد

یادواره بزرگداشت سردارشهید درویشعلی شکارچی درپلدختر با حضوروسخنرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به حاشیه کشیده شد

یادواره ای که برخلاف عرف معمول به جای سپاه و بنیاد شهید،اداره ارشاد پلدخترمجری و فرماندار دعوت کنندۀ آن بودبا حضوروسخنرانی «حنان »مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به حاشیه کشیده شد.

به گزارش بالاگریوه حدودیک هفته قبل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان پلدخترفراخوان برگزاری کنگرۀ شعری تحت عنوان بزرگداشت شهیدشکارچی منتشرکردوازآنجاکه ازابتدای انقلاب تاکنون معمولا متولی برگزاری چنین کنگره هائی سپاه یا بنیادشهید بوده شائبه هائی مبنی احتمال بهره برداری سیاسی از این کنگره درشهرستان دهان به دهان می گشت،

«بالاگریوه » اما درراستای مشی انقلابی خود درهمان ایام باطرح این سؤال که؛ متولی یادواره های شهدا درپلدخترچه نهادی است ؟ درمطلبی کوتاه نوشت:
اخیرافراخوانی دررابطه بابرگزاری کنگره شعریادواره سردارشهیدشکارچی توسط یکی ازدستگاههای اجرائی شهرستان درفضای مجازی منتشرشده است که افکارعمومی انتظاردارندباعنایت به اینکه سپاه وبنیاد شهید متولی برگزاری یادواره های شهدا هستند، برای جلوگیری ازهرگونه بهره برداری سیاسی از نام و یاد شهدا ، نظرخودرا درمورد برگزاری این یادواره به اطلاع عموم برسانند.

به دنبال مطالبۀ بالاگریوه فرماندارپلدخترطی نامه ای به مدیران ادارات ،بخشداران، دهیاران و شوراها که رونوشت آن برای نماینده مردم درمجلس نیزارسال شده بودازآنان وخواسته بود به همراه اعضای خانواده دراین کنگره شرکت کنند.
درهرصورت عصرامروزشنبه 29اردیبهشت که قراربود کنگره مذکور درسالن اجتماعات اداره فرهنگ وارشاد اسلامی پلدخترآغاز شود ،پس ازآنکه خانواده های شاهد و ایثارگر متوجه شدند که حجت الاسلام حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان که موافقت وی با اجرای تأترموهن "لیلی نام تمام دختران ایران زمین است" درهفته دفاع مقدس سال 96 به شهدا وارزش های انقلاب ودفاع مقدس اهانت شده بودو تاکنون حاضربه عذرخواهی ازخانواده های شاهد و ایثارگر نشده، لحظه ای که قصد داشت وارد سالن اجتماعات محل برگزاری کنگره شود با شعارهای مرگ برمنافق و مرگ برضدولایت فقیه تعدادی ازحاضران دراین کنگره روبرو شدوخانواده های معظم شاهد قصدداشتند مانع ازحضور«حنان »درسالن شوند که با وساطت برخی حاضران وبه شرط آنکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق سخنرانی دراین مراسم را ندارداجازه دادند تا آقای حنان درکنگره شرکت نماید.

پس از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سوری امام جمعه وکاظمی نماینده مجلس زمانی که مجری مراسم اعلام کردمدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چنددقیقه سخنرانی خواهندکرد ،ناگهان فضای سالن متشنج شد و خانواده های شاهد و ایثارگر وبسیجیان وپاسداران حاضر درمراسم به نشانۀ اعتراض باسردادن شعارهای مرگ برفتنه گر و مرگ برضدولایت فقیه سالن را ترک کردند.و «حنان» مجبورشددرمیان فریادهای اعتراض خانواده های شاهدوایثارگر سخنرانی خودرا پس از 4 دقیقه خاتمه دهد.

فرمانداربعنوان رئیس شورای تأمین بایستی همه جوانب را درنظرمی گرفت
حجت الاسلام و المسلمین سوری امام جمعه پلدخترنیزکه به احترام خانواده های معظم شاهددرحال ترک کردن سالن برگزاری مراسم بودبه خبرنگاربالاگریوه گفت : شورای تأمین شهرستان و فرمانداربه عنوان رئیس این شورا بایدتمام جوانب را درنظرمی گرفتندوبا توجه به حساسیت خانواده های معظم شاهد و ایثارگران نسبت به حاشیه سازی سال گذشته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نمی بایست از وی برای سخنرانی دعوت می شد.

مسئولان این کنگره حق نداشته اند مدیرکل ارشاد را دعوت کنند
خواهر شهید شکارچی با انتقاد شدیدازحضورمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی دراین مراسم وبا بیان اینکه دعوت کنندگان «حنان» را به قلب سوخته ام حواله می دهم ،به خبرنگاران گفت : مسئولان برگزاری این مراسم چه حقی داشته اند که مدیرکلی را که درزمان مسئولیت او به شهدا توهین شده به یادواره شهید شکارچی دعوت کرده اند.
قرار نبود کسی که سخنرانی او یادواره شهید را برهم می زند سخنران باشد
فرزند شهید شکارچی نیز دراین مراسم با اشاره به اینکه قرار نبود مدیرکل ارشاد لرستان در یادواره سخنرانی کند ولی برگزارکنندگان مراسم برای او دربرنامه سخنرانی لحاظ کردند گفت:همان طوری که پیش بینی می شدحضور و سخنرانی آقای حنان مراسم را متشنج کرد.
ذبیح اله شکارچی بابیان اینکه شهدا ارزش ومقام والائی دارند ونبایدیادواره شهید دچارحاشیه شده واین اتفاقات رخ می داد افزود:چه لزومی داشت کسی که حضور او برنامه شهید را به حاشیه می برد سخنرانی کند تااین مراسم معنوی دچار تشنج شود.

اگریادواره یک سردارسپاه است چرا آرم سپاه درمراسم و برروی بنرها نیست
ملک حسین تقوی یکی ازجانبازان دوران دفاع مقدس نیزبا اعتراض به سخنرانی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان دراین مراسم گفت : اگراین یادواره برای بزرگداشت سردارپاسدارشهید شکارچی است چرا آرم سپاه درسالن ونصب نشده و یادربنرها دیده نمی شود؟ چرا هیچکدام از همرزمان شهید شکارچی دعوت نشده اند تا خاطره ای از آن سرداربزرگ بیان کنند؟ و اصلا چرا نباید سپاه مسئول برگزاری این یادواره باشد؟

پیش بینی بالاگریوه به حقیقت پیوست
خلاصۀ کلام،صاحب این قلم ضمن آنکه اعتقاد دارددراین مراسم جای سردارحاج نوری بعنوان یکی ازفرماندهان ارشدعملیات های دوران دفاع مقدس وبرادرانی همچون علی بوالفتح،علی عباس بهاروند ،کرمرضامیررضائی،مهدی کمری،حجت نعمتی و...برای بیان دلاورمردی های شهیدشکارچی خالی بود،همانطورکه بالاگریوه قبلاپیش بینی کرده بود که احتمال داردبرگزاری این یادواره توسط دستگاهی غیرازنهادهای مسئول ومتولی برگزاری یادواره های شهدایعنی سپاه و بنیادشهید،پشت پرده هائی داشته ویاموردبهره برداری سیاسی برخی افراد وجریانات ازنام و یادشهداگردد،دراین مراسم مسائل و اتفاقاتی پیش آمدکه به هیچ عنوان زیبندۀ جایگاه والای سردارشهید شکارچی وشهرهویزۀ ثانی (پلدختر) نبود.لذا شایسته است فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افکارعمومی شهرستان و خانواده های معظم شاهد و ایثارگران را درخصوص چرائی برگزاری یادواره توسط یک دستگاه اجرائی غیرمتولی و مسائل پیش آمده در این مراسم درجریان قراردهند.

دسته بندی: سیاست
تبلیغ

نظرات

  • رضا
  • 21 خرداد 1397 00:42
  • 0
   سلام. روز قبل ازمراسم حنان تلفنی امام جمعه رو دعوت کرده بود،ای کاش که حاج آقا سوری حنان مدیر کل ارشاد رو درجریان اینکه مردم ازحضورش ناراحتند می گذاشت تا این برنامه حاشیه نداشته باشد.
  • شاهرخی
  • 12 خرداد 1397 08:56
  • 0
   فرماندار پلدختر هیچگاه خودسرانه آقای حنان را دعوت نمی کند ،به احتمال خیلی زیاداین دعوت باهماهنگی نماینده بوده ولی الان ازنماینده سوال بکنی می گوید من مثل بقیه دعوت شده ام آیا این بی احترامی به شعور مردم نیست ؟  
  • شهروندی
  • 3 خرداد 1397 09:35
  • 0
  تبلیغات گسترده کاهش تعرفه مصرف درپلدختر دقیقا"شده مثل مساله برجام -درحالیکه ازسال 90ما کاهش تعرفه درچتدماه سال داشتیم وچیز جدیدی نیست.اگرخردادهم اضافه شودبه این ماهها؛برای 80درصدمردم پلدخترمیانگین 30000تومان منفعت داردکه یک نوع صدقه است.بنظرشماسطح انتظارمردم همین قدر بوده وهست؟
  ====
  بالاگریوه
  باسلام استناد حرف شما مبنی براینکه پلدختر ازسال 1390 جزء مناطق گرمسیری از لحاظ محاسبۀ تعرفه برق گرمسیری قرارگرفته درکانال بالاگریوه در تلگرام، سروش و ایتا منتشرشده است
  • شهروند
  • 2 خرداد 1397 12:35
  • 0
  به مناسبت سالروز دوم خرداد
  ✅✅محبوبیت خاتمی از ادعا تا....!!!
   
  ✳️خاتمی 20سال پیش یعنی #خرداد 76توانست بیش از 20میلیون رأی بیاورد و رقیبش کمتر از 7میلیون !! پارسال یعنی خرداد 96 خاتمی رسما" از هوادارانش درخواست کرد به آقای روحانی رأی بدهند! روح هاشمی رفسنجانی و روح وجسم برجام و چند هواپیمای ایرباس و ارسال پیامک سهام عدالت و ارسال پیامک به یارانه قطع شده ها و تحریک اهل سنت و دراویش موصوف به گنابادی و ترساندن جوانان و بانوان از زندان و ترساندن ملت از سایه جنگ و هزار........ سبد آرائشان شد 23میلیون !!!! و رقیبشان 16 میلیون !! خب به نظر شما در ظرف این 20سال چیزی به آرای خاتمی افزوده یا کاسته شده ؟ !!! در این میان نقش هاشمی رفسنجانی چی میشه !! نقش برجام (که پوچی و پوکی آن بعد از انتخابات آشکار شد) و نقش و ..... چی میشه !!!✅
  • سربازولایت 2
  • 31 اردیبهشت 1397 18:49
  • 0
  بدون شک نمایندگان لرستان (بابقیه کاری نداریم )درهمه عزل ونصب ها دخالت مستقیم دارند.
  • سرباز ولایت
  • 31 اردیبهشت 1397 14:28
  • 0
  باز نشر
  به گزارش ارجانیوز : مجید کیان‌پور در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی به رییس‌جمهور و وزیر ارشاد، گفت: ولنگاری در عرصه فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنجا رسیده که با مستهجن‌ترین نمایش‌نامه‌ها به شهدای گران‌قدر و مدافعان اسلام در دفاع مقدس حمله می‌شود. وی افزود: چندی قبل در خرم‌آباد لرستان نمایش‌نامه‌ای به اجرای عمومی گذاشته شد که در آن بدترین توهین‌ها به شهداء و رزمندگان اسلام شد و مدیران دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی با وقاحت و با بی‌اعتنایی به اعتراضات نماینده ولی فقیه، ائمه جمعه و جماعات و خانواده معظم شهداء بر مخالفت با ارزش‌ها صحه گذاشتند. از رییس‌جمهور می‌خواهم با این مسئله برخورد قانونی کند. علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی به همراه مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس در تذکر کتبی به وزیر ارشاد بر لزوم برخورد جدی و عزل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به دلیل صدور مجوز برای نمایش تئاتر «لیلی نام همه دختران ایران زمین است»، تأکید کردند که در این تئاتر به شهدای گرانقدر دفاع مقدس توهین‌های شرم‌آور شده است. نامه کتبی مجمع نمایندگان لرستان مجمع نمایندگان استان لرستان درخواست خود مبنی بر برکناری #شیخ_هنجار_شکن ارشاد لرستان که از تئاتر توهین کننده به شهدا دفاع و تجلیل کرده بود را امروز در صحن مجلس قرائت کردند. بنابر اعلام منابع آگاه نامه درخواست نمایندگان استان لرستان را تمام نمایندگان شهرهای استان امضا کردند و تنها “صیدمحمدخان بیرانوند” نماینده خرم آباد حاضر به امضا نامه نشد! علاالدین بروجردی، عباس گودرزی، محمدرضا ملکشاهی راد، علی رستمیان، مجید کیان‌پور، حمیدرضا کاظمی،الهیار ملکشاهی، محمد خدابخشی ۸ نماینده ذکر شده از توهین های #شیخ_هنجار_شکن ارشاد به شهدا و خانواده های شهدا اعتراض کرده و خواستار عزل وی شدند و فقط ۱ نماینده استان حاضر به امضا نشد! لازم به ذکر است در هفته دفاع مقدس تئاتری موهن به شهدا بامجوز اداره ارشاد استان روی صحنه رفت که با حمایت تمام قد و تجلیل مدیر ارشاد استان همراه شد که این بی حرمتی وی به شهدا سبب اعتراضات گسترده قشرهای مختلفی مردمی و سیاسی و خانواده های شهدا شد و ادامه دارد
  بازنشر
  نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی گفت: همه نمایندگان لرستان که پای عزل حنان را امضا کرده اند و همواره به برکناری او تاکید دارند.
  به گزارش لرستان خبر، سید حمید رضا کاظمی گفت: نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی که پای عزل مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان را امضا کرده اند، هنوز بر مواضع خود نسبت به برکناری او تاکید دارند.
  وی افزود: تاکنون هیچ کدام از 8 نماینده لرستان که به دولت جهت برکناری حنان تذکر داده بودند امضای خود را پس نگرفته است و این تذکر همچنان به قوت خود باقی است.
  نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی شایعات پیش آمده در خصوص انتصاب سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد پلدختر نیز واکنش نشان داد و بیان کرد: بحث عزل و نصب مدیران این اداره به من مربوط نمی شود و در صورت هرگونه شبهه فرمانداری شهرستان باید پاسخگوی آن باشد.
  کاظمی تصریح کرد: این بحث که بنده فشاری وارد کرده ام که فرد مورد نظرم رییس اداره ارشاد شهرستان شود و من نیز امضای خودم را جهت عزل مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد لرستان پس بگیرم را رد و آن را تکذیب می کنم.
  • عاشق ولایت و نظام
  • 31 اردیبهشت 1397 09:08
  • 0
  اولا شهداء حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند و قطعا هر کارفرهنگی که به مناسبت پاسداشت یاد و نام شهداء باشد بنا به سیره و بیان امام راحل عظیم الشان کمتر از خود شهادت نیست . در چند وقت اخیر در سطح شهرستان شاهد کشمکش های سیاسی زیادی هستیم و خود این برنامه هم چند روز قبل از برگزاری شائبه داشت و در خبرها بود که متولی و مسئول برگزاری این کنگره چه اداره و ارگانی است و حال که برنامه برگزار شده متولیان آن کلا سیاسیون شهرستان  از جمله نماینده ، فرماندار و رئیس اداره ارشاد و مدعوین آنها هم اول شخص هتاک به شهداء یعنی شیخ حنان بود و شواهد هم بر این است که می خواستند ایشان را از آن هتاکی که به شهداء داشتند تطهیر کنند و حیف کردند که پلدختر شهر ولایت و شهداء و شهید عزیز و والامقام شکارچی را انتخاب کردند. شهیدی که تمثال مبارکش در شهر پلدختر نماد غیرت و ایثار و از خودگذشتگی مردمان این دیار است.
  به نظرم نماینده ، فرماندار و رئیس اداره ارشاد پلدختر تقصیر کردند.
  از سایت وزین بالاگریوه و مدیر آن حاج احمدی هم تشکر می نمایم. با روشنگری پیرامون این اعتراضات نشان دادند که پلدختر و شهروندان پلدختر روشن و بصیر هستند.
  خداوند مقصرین را گذشت نماید.
  • حجت الاسلام کرمی
  • 30 اردیبهشت 1397 15:49
  • 0
  سلام وعرض ادب و احترام خدمت همه ی بچه های ارزشی ودفاع مقدسی شهرستان پلدختر
  خدا قوت وخسته نباشید.......
  زنده نگهداشتن یادوخاطره شهداکمترازشهادت نیست 
  بنده به عنوان یک شرکت کننده عادی به این مراسم که قصوراتی داشت رفتم 
  البته بنده مبلغ ازطرف قم به روستای سراب حمام آمدم
  به بنده اطلاع دادن که مراسم شهداهست 
  بنده مراسمات شهدا رو شرکت میکنم 
  بهره معنوی خودم رو ببرم و آن مکان رو ترک کنم 
  گله مندی دارم به بعضی ها که بدون استدلال وپرسیدن یک طرفه به جایگاه قضاوت رفتن
  بنده در این مراسم نه قصد اخلال و نه بر هم زدن مراسم شهدا رو داشتم
  ولی به نشانه اعتراض مجلس رو ترک کردم ودوباره بعد ازچند لحظه برگشتم که اولا هم اینکه بنده به عنوان روحانی هیچ وقت این آقای حنان رو تایید نمیکنم وار...وهتاکی هایش را
  دوما من فقط رفتم یک جمله با صدای بلندگفتم آقای حنان شما به نظرم در حدی نیستید که بخواهید در مورد شهید شکارچی صحبتی کنید
  که متاسفانه با برداشت های بد بنده رو رنجاندند و پشت سرحقیر صفحه گذاشتن
  خدا از سرتقصیرات بنده و همه ی انهایی که پشت سربنده حرفی زدن بگذرد
  من الله التوفیق
   عرفان کرمی.
  • ایران من
  • 30 اردیبهشت 1397 15:48
  • 0
  بزدلانی کز هراس ابتر شدند 
  از بسیجی ها بسیجی تر شدند
  دنیا به کجا رسیده که بوقچی های اصلاحات از شهدا نیز بهره برداری میکنند.
  بنده به عنوان یک شهروند عادی به جای بعضی از مسئولین ...عرضه شهرستان و استان ازتمام خانواده شهدا عذرخواهی میکنم و خواستار رسیدگی بنیاد شهید به این موضوع میباشم
  • عاشق رهبر
  • 30 اردیبهشت 1397 11:25
  • 0
  با سلام خسته نباشید اقای  احمدی  مدیر محترم  سایت بالا گریوه 
  یک گلایه بکنم 
  من در تمام سایت و غیره به طور کلی فضای مجازی نوشتن دعوت از خانواده شهدا  وحضور اقشار خانواد شهدا فرزند شهید از شهرستان پلدخترمی شناسم  هرگزیکباردعوتی ازخودش و خونواده اش نشده در مراسمات
  البته این فرزند شهیدبا بنده درد و دل کرد گفت شایدچون از شهرستان اونجا سالهاست رفتن  دعوت نمیشن حتی با یک تماس 
  حالا چرا نمیشه ؟ الله  اعلم قضاوت با دعوت کنندگان ومردم 
  شهرستان پلدختر سرداران شهید بسیاری داره که متاسفانه به مانند قبور شهدای گمنام که عکسشو دیدم که سالهاست مسیولین بازدید میکنن هیچ خبری نیست 
  همین شهرستان گمنام  هستن در استان های دیگه از شهدا طلب حاجت میکنن به حرمت احترام و بزرگواریشون ولی شهرستان  پلدختر با این همه شهید گمنام هستن  و کسی نمی شناستشون
   اقای احمدی مدیریت محترم سایت بنده نه شما رو دیدم و نه می شناسم  ولی  یک تشکر میکنم همیشه اول حامی خانوادۀ شهدا بودید دوم  اطلاعات و یادواره شهدا در این سایت زیباتون  جمع اوری کردید اجرتون با اقا  امام حسین 
  جوان عاشق رهبری.. ما پیرو ولایت رهبریم  
  • برادرشهید
  • 30 اردیبهشت 1397 10:21
  • 0
   من قبل ازهرچیزلازم می دانم قدردانی خودوخانواده ام را ازمدیرمسئول سایت بالاگریوه که همواره مسائل مربوط به انقلاب، ارزش ها،دفاع مقدس و شهدارا دنبال می کند اعلام کنم.
  نکتۀ مهمی که دررابطه بااین یادواره وجودداردآنست که اصلااین مراسم بخاطرشهداوشهید شکارچی نبودبلکه بافشاربرخی افرادبرای سخنرانی واثبات وفاداری بعضی مدیران به فلان مسئول بودوکاری که بخاطررضای خداوتکریم خون شهدانباشداماشهیدو شهادت دستمایۀ رسیدن به اهداف شخصی وسیاسی قراربگیردخدای شهیدان به هرشکل انتقام می گیردوازجایگاه شهیددفاع می کند.
  اصلا مگرمی شودکسانی که تمام داشته هایشان دررابطه بادفاع مقدس وشهیدشکارچی رفتن بر مزار آن شهیدو عکس گرفتن ازآن برای روز مباداباشد دلسوز شهیدان و شهید شکارچی باشد؟
  • دانشجو
  • 30 اردیبهشت 1397 09:38
  • 0
   ازچندروزپیش تاکنون مطلبی درخصوص برگزاری کنگره شهید درشهرستان پلدخترخواندم که انتظارداشتم مسئولین آن شهرستان (پلدختر)بجای به کاربردن کلمه فرانسوی کنگره واینکه درکنگره بایدسران کشور حتما"حضورداشته باشندو حتما"کمیته های مختلف مباحثی داشته باشنددقت کنندوازبه کاربردن این عنوان ها درجای خود استفاده شود.به این خاطرتفاوت همایش، کنفرانس، سمینار، کنگره، فراخوان، گردهمایی، میتینگ، جشنواره، کنوانسیون و کارگاه را جهت اطلاع مسئولان لرستان وپلدختردرپایین می آورم:
  همایش:
  رویدادی که جنبه تخصصی دارد و معمولا مهمان ها  هم، سطح بالاتر هستند. همایشی مشارکت‌جویانه که برای بحث، حقیقت‌یابی، حل مشکل و مشاوره تشکیل می‌شود. در مقایسه با کنگره،‌ کنفرانس معمولاً در مقیاسی کوچکتر اما از ویژگی بالاتری برخوردار است و در نتیجه تبادل اطلاعات راحت‌تر انجام می‌شود. اگرچه کنفرانس ذاتاً محدودیت زمانی ندارد اما معمولاً دارای دوره زمانی کوتاه و اهداف مشخصی است
  کنفرانس:
  کنفرانس :يعني مجلسي که تشکيل مي شود براي آنکه کسي مطالب علمي را براي ديگران بيان کند . معني ديگر آن اجتماع و انجمني از عده معدودي براي بحث در مسايل سياسي ،‌اجتماعي و فني مي باشد.کنفرانس کوچکتر از کنگره است . ضمنا" به اجتماع گروهي از متخصصان فن براي شور و بحث در باب مسائل فني و يا اجتماع جمعي از سياستمداران ، روساي دولتها ،‌وزيران به منظور حل يک مسائله سياسي داخلي و بين المللي کنفرانس نيز اطلاق مي شود 
  سمینار:
  دسته اي از دانشجويان که تحت نظر يک استاد ، در رشته اي خاص به تحقيق و تتبع بپردازند و سخنراني هایی در آن رشته ترتيب دهند ،‌همچنين به دوره اي از تحصيلات ،‌که توسط چنين دانشجوياني تثبيت شود سمينار گفته مي شود . معني ديگر سمينار ،‌ اطاقي است که دانشجويان در آن گرد هم آيند و به تشريح موضوعي بپردازند .در کشورمان واژه "همايش" جايگزين سمينار شده است . اما ديده مي شود بسياري از مجامع با اهداف متفاوت از معني ، با عنوان "همايش " برگزار مي گردند .
  کنگره:
  مجمع علمی یا سیاسی که جلسه تشکیل میدن و میتونه علنی باشه میتونه نباشه .
  کلمه کنگره فرانسوي است که وارد فارسي شده در تلفظ بايد گافِ وسط آن ساکن باشد .يعني اجتماع و انجمني از آگاهان ،‌صاحبنظران و دانشمندان براي بحث و گفتگو پيرامون مسايل سياسي ،‌علمي ،‌هنري و نظاير آن . همچنين به مجمعي که ازسران کشورها ،نمايندگان ودانشمتدان کشورهای مختلف درآن حضوردارند تاصرفا"درباب مسايل سياسي ،‌اقتصادي و علمي بحث کنند ،کنگره گفته مي شود.
  گردهمایی:جلسه گروهی افرادی که در یک مجموعه هستند یا هم رشته هستند
  جشنواره:جشن + واره :جلسه ای که جشن آور باشه.معمولا برای موضوعات شاد گذاشته میشه
  سمپوزيوم :
  مجمعي که هدفش مباحث فلسفي و علمي باشد و يا مجمعي که در آن اشخاص مختلف راجع به موضوعي واحد ،‌مقالاتي ارائه نموده و يا سخنراني هائئ ايراد نمايند . مانند سمپوزيوم نفت يا سمپوزيوم حکمت و فلسفه و نظاير آن . عنصر اصلي در سمپوزيوم ،‌موضوع واحد آنست .
  گردهمایی :
  گردهم آيي ،‌اجتماع کردن براي بحث و گفتگو پيرامون موضوعي که اصلا" جنبه علمي تحقيقاتي نداشته باشد . مجمعي است که برگزار کنندگانش قصد آن دارند تا موضوع مورد علاقه خود را از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار دهند. مثل حضور استانداران ،يا مديران کل واحدهاي يک سازمان و يا مسئولان انجمن هاي صنفي و تخصصي و نظاير آن ....در گردهم آيي سخنراني و يا مقالات تخصصي ارائه نمي گردد .
  • فرهنگی پلدختری
  • 30 اردیبهشت 1397 09:30
  • 0
  بسم رب الشهدا
  کجایند مردان بی ادعا؟
  آقای کاظمی نماینده مردم شریف پلدختر و معمولان تو که برای عزل ایثارگران در اداره برق و صنعت معدن و تجارت و ستاد اقامه نماز و فرزند شهید بیرانوند در آموزش و پرورش ،زمین و زمان را به هم ریختی چون این آقایان فقط به شمارای نداده بودند با فشار و پیگیریهای شما عزل شدندحالا چگونه از شهدا حرف میزنی؟
  خداوند بالاترین قدرت است و شک نکنید خداوند ناظر بر اعمال شماست و درفرصت مناسب افراد را تنبیه خواهد کرد
  • بسیجی
  • 30 اردیبهشت 1397 08:47
  • 0
  ازروشنگری های مدیر بالاگریوه تشکرمی شود-همانطورکه عزیزان نیزگفته اندوقتی هدف خدانباشد؛وقتی بزرگداشت شهدا برای فامیل بازی وباندبازی باشدوشهدا راباندی وجناحی کنیم؛وقتی هراداره ای به دنبال اهداف کاری خودش نباشد وفقط دنبال احترام به اقوام وفامیلش باشند.وقتی مهمانان مغرضانه دعوت میشونداین هم نتیجه اش میشود.جالب است همین شیخ هتاک به ارزشها به گفته اهالی وشهروندان روزقبل ازیادواره شهیدشکارچی دربخش معمولان ودرمراسم تشییع یکی ازبزرگان وریش سفیدان آن منطقه سخنرانی تندواصلاح طلبانه ای داشته  وخیلی ازشرکت کنندگان وحتی روحانیت حاضردراعتراض به همین سخنران آن مراسم راترک کردند.فرزندان وخانواده های شهیدودلسوزان وجانبازان رابه خاطرخدانه چیزدیگردریابید.
  • علیرضا
  • 30 اردیبهشت 1397 04:46
  • 0
  فقط یک جمله کافیست.بصیرت  بصیرت  بصیرت. 
  • شقایق
  • 30 اردیبهشت 1397 04:23
  • 0
  کلیپ یادواره راکسانی پرکردن که حتی یک روزهم شکارچی راندیده ویادرراه او گام برنداشته اند دل بسته دنیا هستندوصندلی هایشان چگونه میخواهنداین سرلشگرشهیدرابه نسل آینده معرفی کنند چرا همرزمان ویااعضای خانواده اش مثل برادران وپسرانش دراین فیلم وکلیپ نبودن آیااین مدیرکه درکلیپ بودحاضراست جای صندلی مدیریتش رابه فرزندشهیدی که همکارش است بدهد؟نه هرگز
  فقط خودنمایی وحفظ صندلی در پس این حرکات به چشم می آید تاکی بایدمردم این شهرشاهدجولان ابن الوقت ها باشند
  • سعید
  • 30 اردیبهشت 1397 01:51
  • 0
  این یادواره پشت پرده اش مشخص است چه کسانی بودن وهدفشان چه بود آنهایی که اجازه ندادند فرزندشهید شکارچی رئیس یک اداره باچندنفر پرسنل شود امروز سخنران جلسه ووصیت نامه خوان شهید شکارچی شده بودن آری فقط سؤاستفاده ارنام شهید برای پیش بردن برنامه هایشان وحفظ صندلی ها درذهنشان است

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید