پنج شنبه، 7 مهر 1401
انتخاب سردبیر
شناسه خبر: 1067

فرصت طلبان نفوذی درجریان های سیاسی رابشناسيم

«چپ»هاي راستي و«راست»هاي چپي قابل اعتماد نيستند

بالاگريوه - پيشبرداهداف و مقاصدشخصي برخي انسانها بارنگ عوض كردن و پرزدن به هرسمت و سويي همانند قاصدك‌ يكي از غيراخلاقي‌ ترين روش‌هاي زندگي اجتماعي و سياسي است .

يك انسان شرافت‌مند تحت هيچ شرايطي حاضر نيست اعتقاد قلبي خود را معامله كرده و وارد بازي‌هاي كثيف و بده بستانهاي تعفن‌آور شود‌.

متاسفانه برخي اشخاص كه بكاربردن لفظ «هزارچهره» درخورشخصيت آنان است،جهت نيل به اهداف مالي،پست ومقام ومنفعت‌هاي حزبي و جناحي ،وارد بازي‌هايي مي‌شوندكه با باورهاي قلبي‌شان درتضادكامل است‌.

تاآنجا كه مي شناسيم كم نيستند اشخاصي كه در دوران احمدي‌نژاد اصول‌گراي سينه‌چاك بودند،امابه محض اعلام نتايج انتخابات خرداد 1392 براي آنكه به زعم خود جاي پائي دردولت جديد باز كنند،باتغيير موضعي 180 درجه اي دريك چشم برهم زدن رنگ عوض كرده وخود را اصلاح‌طلب محض معرفي مي‌كنند !و يا برخي اگر تريبون وجايگاهي هم دراختيارگرفته اندبرخلاف توصيه اكيد مقام معظم رهبري مبني برعدم تخريب دولت هاي گذشته خودراازمنتقدان جدي دولت گذشته معرفي مي كنند.ودرنقطه مقابل آن نيزبسيارندكساني كه دردوران حاكميت اصلاح طالبان خودراازعناصرخط اول وتصميم گيرندگان آن دوران مي دانستنداماوقتي درانتخاباتها به اصطلاح پاي چراغ رابراي خودتاريك ديدندنه فقط به اردوگاه اصولگرايان رأي داده باشند بلكه تا قبول مسئوليت درستادهاي تبليغاتي وتصميم سازي براي برخي كانديداهاي مدعي اصولگرائي هم پيش رفتند و بعضاً مسئوليت هائي رادرحاكميت اصولگرايان تصاحب كردند. 

اينكه افرادي با تغيير باورها و اعتقاداتي كه دريك دوره چهارساله مجلس و يا رياست جمهوري با آن زيسته اند به چه منافعي دست پيدا مي‌كنند تا حدودي برما پوشيده است، ولي قطعاً هرچه دراين بازي ننگين عايد شود، دربلند مدت اين افراد را دچار انزوا و پوچي خواهدكرد‌.

اين كه برخي افراد جامعه نقاب به چهره زده وخود واقعي‌شان را مدتي پنهان مي‌كنند و براي رسيدن به نان و نوايي،حزب باد مي‌شوند، بسيار آزاردهنده و باشأن ومنزلت يك انسان آگاه‌،فهيم و باكرامت درتضاداست‌.

زندگي پر تناقض افراد هزار چهره گرچه ممكن است دركوتاه‌ مدت با موقعيتهاي نان و آب‌داري مواجه شود‌،اما در گذر زمان چهره‌ي واقعي‌ شان رو شده و از جانب جامعه و جريانهاي سياسي طرد خواهند شد‌.

چه زيبا گفته‌اند كه «هرچه درزندگي متظاهرترباشي،معذب‌ترخواهي شد».

ازآنجا كه همه سردمداران جريانهاي سياسي هويت واقعي چنين افرادي راكه قاصدك‌وار تغيير موضع ميدهند مي شناسند،لذا نشست و برخاست افراد هزارچهره با برخي مسئولان علامت سؤال بزرگي رادرذهن مردم ايجاد مي‌كند. 

اگرامروزنگاهي به دورو برمان بيندازيم،ازاين قبيل نان به نرخ روزخورهازيادمي‌بينيم،اماچه كسي بايدراه رابراين فرصت‌طلبان سودجو ببندد؟اين سؤالي است كه حداقل اين قسمت ازپاسخش رامي‌دانيم كه بانوشتن‌مان،آ‌نهاكه بايداين كاررا بكنندرا آگاه كرديم وازاينجا به بعد،تصميم‌گيري دراين خصوص باآنهاست!

اميدواريم روزي فرابرسدكه هيچ انسان آزاده‌اي جهت نيل به اهداف مالي وشغلي ورسيدن به جايگاهي،به باورهاي قلبي خود پشت پا نزده و استواروپابرجا برروي اعتقاد قلبي خويش وفادار بماند.

اما مد نظر نگارنده دراين مجيزه كوتاه آن است كه جريانهاي معتقد و مقيدبه آرمانهاي نظام (اصولگرايان واصلاح طلبان به معناي واقعي كلمه) بايدبه اين نكته حساس و مهم توجه داشته باشندكه چون انسانهاي هزارچهره به اصول وچارچوب هاي تفكرسياسي ادعائي خود پايبندي نداشته و صرفاً به دنبال نان و نوائي براي خود بوده و منافع خود را دنبال مي كنند، هيچگاه تكيه گاه محكم و قابل اعتمادي براي هيچكدام ازجريانهاي سياسي درون نظام نبوده بلكه در ايجاد اختلافات و چند دستگي ها و عدم پيشرفت امور،انگشت اشاره به سوي اينگونه افراد است. و به همين جهت ميدان داركردن اين افراد جز مأيوس وبدبين كردن مردم ثمري نخواهدداشت.

 ونهايتاً اينكه به عقيده نگارنده اين سطور!هركس باهمه جريانهاست دراصل باهيچ كدام نيست .

دسته بندی: انتخاب سردبیر
تبلیغ

نظرات

  • بالاگريوه اي
  • 27 فروردین 1394 11:00
  • 0
  كامنت اقاي منصف محكوم است .
  • شاهرخی
  • 22 فروردین 1394 14:00
  • 0
  با سلام و عرض ادب خدمت شما حاج احمدی عدالت خوب محکمه ای است ونیازی به ریئس وبازاری ویا اداری ندارد.
  من خودم سادات را 50 درصد مقصرگذاشتم بااینکه کامنتی با این همه توهین کم دیدم مردم را به دوجریان (دسته)یکی سادات ویکی ضدسادات چرابجای دفاع از اصولگریان این حرفها ....
  1امدن حضرت عالی به صحنه انتخابات بحق وتشخص خودشماست اقای احمدی هماننده بقیه افراد.
  2پس چرا برای امدنت ازبی توجهی محض به نیروهای موثروکلیدی و متابعت از چند نفر در جریان اصو لگریان ویا سیاهی لشگر نام می برید.
  3از خود حضرت عالی شنیدم که درکجا ودرکدام جلسه به فلانی چی گفتم وچکارکردم درصورتی که یکی ازدلایل جنابعالی سیاهی لشگر بعضی ازاصولگریان متعهدکه زمان کاندیاطوری باشماهمراه نبودن .
  4چرا با افرادی که بقول جنابعالی منفعت مدار بودن دوست و اطاق فکرهم بودیدومهمتر از همه به عنوان عضوفعال برای ابطال انتخابات به نفع افرادتمامیت خواومنفعت مدارکام بلندی برداشتی.
  5دوگزینه خودم را عذاب میدهدافرادکوچه وبازاراست که شما از معشورت باانها پرهیز کردید ای
  کاش به جای عمل مشورت میکردید نه مردم کوچه وبازار را......حساب کنید.
  گزینه بعدی ایا بعد ازچندسال این حرفها چه معنایی دارد اون هم در جواب کامنت منصف که به خیلی افراد توهین کرد.
  ******
  پاسخ به کاربر محترمی با نام شاهرخی :
  با سلام و تشکر ، اینکه گفته اید چرا آمدنم به صحنه را به دلیل بی توجهی به نیروهای کلیدی توسط چند نفر از جریان.... و سیاهی لشکر عنوان کرده ام پاسخم این است که افراد تصمیم گیر آن جریان که کمترازتعداد انگشتان یک دست بودندهیچگاه حقی را برای ابراز وجود دوستان وهمراهان و همفکران خود متصور وقائل نبودند و تمامی احترام و عزت آنها به افراد جریان فقط تا جائی بود که آنها سیاهی لشکرشان باشند و بس و نه هیچ چیز دیگر
  - از مطلب جنابعالی اینطوراستنباط می شود که منظوربنده از سیاهی لشکررا به گونه ای دیگر برداشت کرده اید. چون بنده گفته ام آن افراد انگشت شمارهمه افراد موثر و کلیدی درآن جریان را فقط برای سیاهی لشکر می خواسته اند و نه چیز دیگر.
  - افراد همکار بنده درانتخابات دوره هشتم را بنده انتخاب نکرده بودم که اتاق فکر بنده باشندودربسیاری ازموارد با آنها هم عقیده نبوده ام
  - تعجب می کنم که چگونه با علم به اینکه در آن زمان افرادی خارج ازمجموعه آموزش و پرورش به رسم پیشین(قبل ازمدیریت ما) دوست داشتند و این باورغلط را درخود ایجاد کرده بودند که اجازه دارند درهمه امور ادارات دخالت بکنند پاسخ اینجانب به یک کامنت باعث ناراحتی شما گردیده ! مگر غیرازاین بوده است ؟
  - از جنابعالی با این فکر روشن و منطقی و بی طرفانه بعید است قبول کنید که بنده بعنوان مدیر اداره درآن زمان برای مدیریت اداره از افراد خارج از آموزش و پرورش اجازه گرفته یا با آنان مشورت کنم
  -به هیچ عنوان خدای ناکرده قصد اهانت به کسی نداشته ام و مسائل مطرح شده فقط درپاسخ آن کامنت بوده است. اینکه شما چه برداشتی کرده اید اختیار با خودتان است. موید باشید
  • شاهرخی
  • 22 فروردین 1394 10:37
  • 0
  باسلام درجواب کسی که برای کامنت منصف غیر منصف کامنت گذاشته.
  باچه حقی باخت شاهرخی برگردن این وان می اندازی وبه بازاریان ونابلدان سیایسی توهین می کنی ؟ کدام یک ازبازاریان ونابلدان سیاسی فریادزور آزمایی زدن بجزشخص .......که گفتن این گوی واین میدان ؟
  اون صدادرکوچه وبازاری که شما مقصرمیدانیدپیچیدولی شما خواب بودیدویاچنان مغرور هستید به کامنت شما معلومه که عضو جریان هستی اما جزء نابلدان که باعث باخت بودن نبودی .
  فکرکنم شما باشخصی مشکل دارید بالا به پایین یعنی چه نفوذ ساختگی مگرمیشود ساخت؟
  شما که در جواب منصف غیرمنصف مشکلات داخل خانودگی را برملا میکنید واقعا متاسفم .
  اصلا مگرمنصف ازشما گزارش باخت می خواست اگر بخواهدچون متن غیر منصفانه گذاشته بود
  شمانبایدبیانیه ای در 6بندصادرکنیدجواب منصف همان جرج بوش کافی بود
  • شاهرخی
  • 21 فروردین 1394 19:58
  • 0
  درجواب منصف
  دوحزب اصوالگرا واصلاح طلب از بزرگترین احزاب کشور هستند ومنظور بالاگریوه با اعضای هردوحزب بودن در پلدختر بلکه بالاترچون افرادی بودن خیلی راحت تغیر کردن .
  حالا شما چطوری این دوحزب را به جریان تبدیل کردی ان هم دوجریانی که وجود خارجی ندارد.
  شما اصولگریان را جریان سادات گفته اید واصلاح طلبان را مخالف سادات ولی خودبنده در چندانتخابات چه مجلس چه رئیس جمهوری با بیشتر اصلاح طلبان بودم که به نظرم ارادت اصلاح طلبان نسبت به اصولگریان اگربیشتر نباشه کمترنیست .
  شما با چه شعوری مخالفان سادات را تشخیص دادی بدون انکه سادات تشخیص بدهند؟ درضمن کجای مطلب بالاگریوه ازشما عملکردخواست که شما بجای اصولگریان یابقول شما(سادات)ازعملکردضیف نام بردید .
  اگرعملکرد بعضی افراد ضعیف باعث باخت ما شده به خود سادات مربوط است نه ..... ودراخرکامنت جریان اصولگریان اگرضعیف بودند مدیران باعث باخت اصولگریان شد 50 درصد ان خودسادات بودند واگراصولگرایان که خدایا شکربنام سادات درمتن خود آوردیدپس سادات باید بگویند چه کسی قابل اعتماد است نه شما اگرعضوحزبی هستید که بعید میدانم به فکرحزب خود باشید.اگرقصدفتنه گری دارید برو خداجای دیگه روزی ات بدهد
  • دوست
  • 21 فروردین 1394 08:03
  • 0
  مدیر مسئول محترم و مخاطبین عزیزنشریه وزین بالاگریوه
  با اهدا سلام
  ضمن تبریک سال 1394 وآرزوی سلامتی وموفقیت روزافزون .بنده به دلایل مشغله کاری در خارج از استان می باشم ولی هر روز پایگاه های خبری و نشریات الکترونیکی استان لرستان بالاخص شهرستان پلدختر رو رصد میکنم.متاسفانه بعضی از افراد همشهری طاقت انتقاد سازنده رونداشته و ندارند.مقاله ای که برادر ارزشی جناب آقای احمدی با عنوان "چپ های راستی وراست های چپی قابل اعتماد نیستند"به چاپ رسانده اند به نظر این حقیر بسیار مفید می باشدوباید در روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.این نوع رفتار نه تنها در پلدختر بلکه در سراسر کشور وجود دارد.
  برادر عزیز یا خواهر گرامی که با نام مستعار منصف کامنت گذاشته اید: اولاً خدمت شما عرض شود مردم فهیم پلدختر از دیرباز احترام سادات رو داشته ،دارند وخواهند داشت.نمونه بارز این ارادت به سادات معظم له سادات جلیل القدر سید علی پناه ، وسید کوچکعلی ( به زبان محلی کوشکعلی) میباشد که هنوز که هنوز عکس این عزیزان در منزل و یا مغازه های برخی دوستان وجود دارد.( اگر لازم باشد آدرس میدهم تا شخصاً بروی وآنها را تماشا کنی).بنابراین در شهرستان شهید پرور پلدختر هیچگونه جریان موافق یا مخالف سادات وجود ندارد ونخواهد داشت.شما چرا میخواهی از آب گل آلود ماهی بگیری؟؟؟ قصد توهین ندارم و لی مطمئن هستم شما یا عقل ناقصی دارید یا از جایی خط ونشان میگیری.سادات جلیل القدر در پلدختر هیچ گونه حزب ویا جریان سیاسی نبوده ونیستند و بر اساس وظیفه شرعی ودینی که دارند در انتخابات شرکت میکنند.
  دوست عزیز قریب به 7 سال از انتخایات 86 میگذرد و شما هنوز به آن زمان فکر میکنید.یک شخص عاقل و بالغ همیشه از شکست پلی برای پیروزی میسازد.همان افرادی که شما میفرمایید باعث وبانی ناکامی جریان شکست خورده 86 بودند در 36 سال انقلاب اسلامی وبخصوص در اوایل انقلاب وهشت سال دفاع مقدس ارادت خود رو به ایران اسلامی به اثبات رساندند.کسانی که با سن کم وجثه ی کوچک در برابر متجاوزگران رژیم بعثی صدام ایستادگی کردند.
  در پایان از شما دوست منصف خواهشمند است در سالی که رهبر فرزانه انقلاب آن را سال همدلی وهمزبانی ملت ودولت نامگذاری نمودند،دنبال تفرقه نباشید.گذشته رافراموش کنید. به فکر اباد کردن جامعه خود باشیم نه خزان نمودن آن.
  • در جواب منصف غیر منصف
  • 20 فروردین 1394 20:44
  • 0
  قابل توجه آقای منصف
  1- سادات جریان سیاسی نبودند نماینده و شخص منتخب جریان راست سنتی در سال 1374در مجلس پنجم یک سید یود آیا باید گفت چون ایشان سه دوره نماینده منتخب بوده باید جریان حامی اش جریان سادات لقب گیرد؟
  2-آیا این قضیه در مورد آقای بوالفتح و ملک آسا و کاییدی هم صدق می کند و آیا صحیح است ناظرین سیاسی بگویند 6سال پاپی ها و 4سال میرها و 8سال هم کاییدی ها نماینده بوده اند؟
  3-دلایل شکست شاهرخی در مقابل کاییدی در مجلس هشتم متعدد و مختلف است روزی که برخی بازاری ها و نابلدان سیاسی در حلقه تصمیم وارد شده و اوضاع را کنترل کرده و در همان ابتدا برای مردم فریاد زور آزمایی سر دادند همان روز 24اسفند قابل پیش بینی بود!روزی که دوسه نفر که به دلایلی محفلی را تشکیل داده و در همان اول حضور یک مدیر در اموزش و پرورش را برنتافته و چون دستشان در تصمیم گیری قطع بود موضع گرفتند همان روز آن جریان منشق شد،روزی که کاییدی تصمیم به کاندیدیاتوری گرفت و یکی از چهره های پوشالی اورا با لفظ زشت مورد خطاب قرار داد معلوم بود،از مهم ترین دلایل انحطاط تمدن و یا یک فرهنگ و یا یک جریان تمامیت خواهی و چند دستگی است و از این رو بود که شکست تحمیل شد .
  4-نگاه بالا به پایین هم از دیگر دلایل شکست بود نمی شد یک فرد که نفوذی ساختگی برای خود دست و پاکرده بود سر دمدار یک جریان سیاسی شود .
  5- روزهایی که چندنفر آمدند و سید مهدی شاهرخی را در مجلس پنجم بعنوان کاندید معرفی کردند را بررسی کنید معلوم می شود که سر دمداران واقعی که بودند و چگونه پس از چند سال برخی منفعت طلبها عرصه را برای خود ساختند.
  6-اینکه بگوییم دو جریان وجود دارد سادات و غیر سادات شبیه اظهارات جرج بوش در 11سپتامبر است که گفت هرکس با ما نباشدعلیه ماست . و چقدر پوشالی بود آن ادعا که در گرداب و باتلاق عراق دست و پا زده و مفتضحانه فرار کرد
  • شاهرخی
  • 20 فروردین 1394 18:13
  • 0
  در جواب منصف :
  همیشه سعی کن خودت را معرفی کن منظورم نام شخصی نیست منظورم جریان است .اگرکسی مخالف عده ای که نام نمی برم باشد اما اگر سید هم باشند دیگر مخالف سادات نیست اگر کسی هم مخالف سادات باشد هم به خود ما مربوط است.در ضمن مخالفان واقعا مردانگی دارند چون مخالفت می کنند و موضع مشخصی دارندولی فتنه گری نمی کنند .اما شما.....
  • شاهرخی
  • 20 فروردین 1394 17:35
  • 0
  با سلام خدمت عزیزی که با نام منصف کامنت ذاشته. ای کاش اسم کامنت شماهم مثل خودت بی انصاف بود.اگرکامنت قبلی من را خوانده ای دیگر از این با یه ایده دیکه کامنت میگذاشتی یا حد اقل با نام زیبای منصف کامنت نمی گذاشتی . بنده خودم و چند خانواده دیگر از سادادت دور قبل به اقای کاییدی رای دادایم وبعضی از سادات این دوره هم به اقای کاییدی رای داده اند .پس ثابت شده جریان سادات نیست .درضمن اگربه نظر جنابعالی جریان جریان سادات است بازهم تشکر میکنم .ولی در اخر کامنت از همه افرادعضو جریان اصولگراکه شما جریان سادات می نامید. بنده دست کسانی که برای این جریان خدمت بی منت ومنفعت وفقط برای پایبندی به اصول خود خدمت کرده اندمی بوسم .
  • منصف
  • 19 فروردین 1394 18:12
  • 0
  با سلام
  در شهرستان پلدختر دو نوع جریان سیاسی داریم و بس؛۱سادات ۲مخالفین سادات،که متاسفانه کسانی ک در اسفند۸۶به جریان شکست خورده رای دادند و از انها حمایت هم جانبه کردند بعد از انتخابات به سوی نماینده فعلی مجلس گرایش پیدا کردند ک ب نظر من اصلا کار درستی نیست،همان کسانی ک ب واسطه عملکرد ضعیف در مدیریت ادارات تحت فرمانشان سبب ریزش رای جریان شکست خورده شدند حالا شده اند حامی سرسخت نماینده فعلی،این افراد قابل اعتماد نیستند.با تشکر فراوان۱
  *******
  پاسخ بالاگریوه به « منصف »
  اولاً:نوع ادبیات شمانشان ازیک تفکر انحصارگرا وتمامیت خواهانه محض داردوهرتفکرمقابل خودرا به جای آنکه رقیب حساب بکنید دشمن و مخالف می دانید.
  ثانیاً: همواره درپلدختر دوجریان اصولگرا و اصلاح طلب وجودداشته وبا توجه به اینکه سادات محترم شهرستان که مورد احترام بنده و دیگر اهالی شهرستان می باشند،درتقسیم بندی های اجتماعی شهرستان درحد یک دودمان بوده ودرزیرمجموعه جریان اصولگرا ودردل همین جریان هستند لذا به خودی خود یک جریان تلقی نمی شوند.( هرچند این دودمان نیز دردرون خود دارای تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرااست). وشما با چشم پوشی ازاین واقعیات غیرقابل انکار درنهایت تمامیت خواهی جریان اصولگرائی شهرستان را زیرمجموعه سادات قلمدادکرده ایدکه هرگز چنین نیست.
  ثالثاً: بنده به دلایلی مانند بی توجهی محض به نیروهای موثروکلیدی جریان اصولگرا که محکوم همیشگی متابعت ازچند نفربودندو پیدائی این باور غلط درتصمیم گیران آن جریان که عده ای ازنیروهای متعهد و توانمندبایستی تا آخرعمر سیاهی لشکرشان باشند، درانتخابات مجلس نهم اعلام کاندیداتوری کردم وهمانطوری که درمتن انصراف آوردم به دلیل غبارآلودگی فضای تبلیغاتی واینکه قول و قرارهای مادی و غیرشرعی بعضی ازکاندیداها اذهان مردم را مخدوش کرده بود وبنده به هیچ قیمتی حاضرنبودم مردم را با قول و وعده دروغ فریب بدهم ،ازصحنه رقابت ها کنارکشیدم که تعمق دراین چرائی ها شاید ذهن امثال جنابعالی را روشن کند.
  رابعاً : ضمن آنکه مدیریت ضعیف ازدیدگاه شما ممکن است بدلیل عدم بله قربان گوئی بنده وعدم مشورت و کسب اجازه ازافراد عادی و کوچه وبازار و خارج از مجموعه آموزش و پرورش ارزیابی شود اما دلیل آن شکست عملکرد یک یا چند مدیر نبوده بلکه رفتارهای تمامیت خواهانه درتصمیم گیری ها بود که بعضاً دربیرون از فضای اداری و سیاسی به درون حلقه تصمیم گیری ورود پیدا می کرد.
  ونهایتاً اینکه امیدوارم علت عصبانیت تان از مقاله « چپ های راستی» و « راست های چپی » قابل اعتمادنیستند » وابستگی تان به یکی از این دودسته نباشد.
  • شاهرخی
  • 17 فروردین 1394 12:06
  • 0
  سلام افتخارمیکنم که طرفدار یکی ازدو تیم استقلال پرسپولیس هستم ولی طرفداراصولگرو یا اصلاح طلب نیستم چون بعضی ازافراددرزمانی اصولگریان حاکم اصوالگراهستند وهروقت اصلاح طلبان حاکم باشنداصلاح طلب وبا جریان اعتدال که هیچ مشکلی ندارند.اما متاسفانه افرادی دیگه هستند که نماینده عوض میشود ریئس جمهورعوض میشود این افراد عوض شدنی نیستند.وجای تاسف اینجاست هم مسولین وهم مردم اینگونه افراد(مسول)که درزمان پیروزی هرکدام ازاین احزاب شایدجا به جا شوند ولی بدون جا(مسولیت)نمی شوند . اینگونه افرادعضو حزبی بنام حزب ....که هروقت بخواهد تمام افراددیگراحزاب را با خود میبرند
  • معتدل
  • 16 فروردین 1394 15:39
  • 0
  بنده بعنوان یک اصلاح طلب دارای فکر اعتدالی که اختلاف سلیقه سیاسی با آقای احمدی دارم اینگونه قلم زدن های برحق و منصفانه آقای احمدی را قابل تقدیر می دانم
  • اصلاح طلب
  • 16 فروردین 1394 15:36
  • 0
  باسلام و تبریک سال نو
  واقعاً ما بسیاری از اصلاح طلبان شهرستان برای قلم آقای احمدی احترام ویژه ای قائل هستیم.
  • admin
  • 1 مهر 1393 06:31
  • 0
  اين مطلب مورد استقبال وتأئيداصلاح طلبان و اصولگراهاي واقعي قرارگرفته زيرادهها نفرازآنان درتماس تلفني و ياازطريق ايميل ونيزگفتگوي رودررو رضايتمندي و قدرداني خودشان را اعلام كرده اند.اما چندين نفركه ازمصاديق اين نوشته به حساب مي آيندوداراي هويت وشخصيتي مبهم و چندگانه هستند، انتشاراين مطلب به مزاقشان خوش نيامده (كه البته از طريق آي پي وكامنت هاي قيلي شان آنهارا كاملاً مي شناسيم ) خيلي ناراحت شده ونظراتي حاكي ازعصبانيت فرستاده بودند. اميدواريم به جاي نوشتن نظراتي كه فقط درخور هويت و شخصيت خودشان است فكري به حال هرجائي بودن خودبكنند تا جريان هاي سياسي كه نه ، لااقل دربين خانواده و دوستان و بستگان نزديك خودشان مورد سرزنش و مواخذه قرارنگيرند.
  • رضائي
  • 29 شهریور 1393 13:05
  • 0
  ازمديرمسئول بالاگريوه بخاطردرج اين مطلب تشكرمي كنيم .واقعاً نمونه چنين افرادي دراستان و شهرستان ما وجوددارند . هميشه عامل شكست و يا انحراف برخي جريان هاي سياسي و اجتماعي چنين افرادي بوده اند.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید