صفحه نخست | معاون امورعمرانی استاندارلرستان دستگیرشد

معاون امورعمرانی استاندارلرستان دستگیرشد

به گزارش بالاگریوه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی وتخلفات مالی واقتصادی دراستان لرستان احمد مرادپور معاون استاندارلرستان به اتهام فساد مالی دستگیر وبازداشت شد.

 

لازم به یادآوری است که در هفته‌های گذشته 4 عضو شواری شهر الشتر، شهردارالشتر، یکی از اعضای شورای شهر بروجرد و شهردارسابق ازنا نیز به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.

31-04-1398, 15:57
بازگشت