تاريخ: 92/12/23 - 11:51 - گروه: رصد بالاگریوه - شناسه: 762
شهرداری پلدختر 6 کارگر واحد تنظیف و فضای سبز را اخراج کرد

بالاگریوه: به استناد نامه ای که رونوشت آن دراختیار « بالاگریوه » قرار گرفته است ،شهرداری پلدختر 6 نفر از كارگران بخش تنظيف و فضاي سبز را با دارا بودن بيش از 6 سال سابقه كاري اخراج كرد.

يكي از اين كارگران در تماس با « بالاگريوه » گفت : پا در مياني امام جمعه پلدختر ، پنج نفر از اعضاي شوراي شهر، مسئول امور اجتماعي فرمانداري، مديراداره كار، تعاون و رفاه، معاون فرماندار و...در جهت متقاعد نمودن شهردار براي برگشت بكار كارگران يادشده كه خود و خانواده هاي آنان از نظر معيشت و امرار معاش در مضيقه هستند تاكنون بي نتيجه مانده است.

کارگران یادشده طی نامه ای که رونوشت آن را در اختیار بالاگریوه قرارداده اند از فرماندار شهرستان برای حل مشکل خود استمداد کرده اند.


بازگشت